เปิดไทม์ไลน์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะหัน ติดเชื้อโควิด

05 มิ.ย. 2564 เวลา 10:56 น.511

เปิดไทม์ไลน์เจ้าหน้าที่โรงพยบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อโควิดจำนวน 1 ราย กักตัวแล้ว 14 วัน พร้อมเร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

วันนี้ 5 มิ.ย.นายแพทย์พงศกร อมรชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน ได้ออกประกาศโรงพยาบาลบางปะหัน

เรื่อง พบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะหันติดเชื้อโควิด

ด้วยในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้พบว่าเจ้าหน้าที่โรงครัวของโรงพยาบาลบางปะหันได้มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้อง

กับงานศพที่ตำบลตาลเอน ดังนั้นทางโรงพยาบาลบางปะหันจึงได้ตรวจหาเชื้อโควิดของเจ้าหน้าที่ท่านนั้น

โดยทันที ผลปรากฏออกมาว่าติดเชื้อโควิด ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และได้รับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล

สนาม ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในวันที่ 4

มิถุนายน 2564

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาลบางปะหัน จึงได้ดำเนินการตาม

โรงพยาบาลบางปะหัน พบผู้ติดเชื้อโควิด19

มาตรการที่โรงพยาบาลบางปะหันวางไว้ดังนี้

1. ปิดโรงครัวเป็นเวลา 14 วัน โดยผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลบางปะหันได้

ดำเนินการจัดอาหารจากภายนอกให้แก่ผู้ป่วย

2. ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ Covid-19 จากเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิดในโรงครัวทั้งหมดผลการตรวจ

ปรากฏว่า ไม่พบเชื้อ Covid-19

3. กักตัวเจ้าหน้าที่ในโรงครัวทั้งหมดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และจะมีการตรวจหาเชื้อ

Covid-19 ซ้ำอีกครั้ง ก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยทั่วไปยังสามารถเข้ารับบริการได้ปกติ ในส่วนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังยัง

ดำเนินการแจกยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่มีการเจาะเลือดให้มาเจาะเลือดตามวันนัดหลังจากเจาะเลือดแล้ว

สามารถกลับบ้านได้ทันทีและรอรับยาที่บ้าน ทางโรงพยาบาลบางปะหันจะจัดส่งยาให้ตามระบบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง