“เขาพระวิหาร” ไร้นักท่องเที่ยว ชาวบ้านโอดรายได้หด

30 พ.ค. 2564 เวลา 7:58 น.116

“เขาพระวิหาร”กระทบต่อเนื่องชาวบ้านโอด ไร้นักท่องเที่ยวรายได้หด

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ต่อไปอีก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
จุดชมวิว “ผามออีแดง” อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นอีกพื้นที่ที่มีความสวยสดงดงามทางธรรมชาติ เป็นแม่เหล็กสำคัญที่สามารถดึงนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัส อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว  พื้นล่างมองเห็นภูมิทัศน์ของประเทศกัมพูชา  ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีจุดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งของจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ  ทั้งทางด้านท่องเที่ยวธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ที่มีพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อ อย่างเช่น ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ  ลำไย 

หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด-19)ในพื้นที่ ทาง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  จ.ศรีสะเกษ  ได้แจ้งปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  เป็นระยะๆ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของ covid-19 โดยระลอกนี้ ประกาศงดให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมจุดชมวิวผามออีแดง และแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารทั้งหมด เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 เพื่อให้ธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว และเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ในครั้งทางอุทยานจึงได้ประประกาศปิดให้บริการออกไปอีก

จากการเปิดเผยของ นางจิตร อาจสัญจร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร กล่าวว่า เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มขึ้น ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงเห็นควรปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่ผามออีแดง และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ covid-19 และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19  ทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงแจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดงและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ในส่วนการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นางจิตร กล่าว
 

สำหรับข้อมูลนักท่องเที่ยวขึ้นเที่ยวชมจุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จากเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 มีนักท่องเที่ยว ชาวไทย 123,255 คน ชาวต่างชาติ 148 คน รวม 123,403 คน การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเที่ยวชมจุดชมวิวผามออีแดง นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท นอกจากทางอุทยานฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว จากค่ายานพาหนะแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ ร้านขายอาหาร ขายของที่ระลึก บนผามออีแดง และร้านค้าที่อยู่หมู่บ้านภูมิซรอลซึ่งเป็นทางผ่านขึ้นลงผามออีแดงก็ได้ค้าขายอาหารให้นักท่องเที่ยวด้วย พอมาปิดการท่องเที่ยวจึงมีผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบขายของขายอาหารได้น้อยลงรายได้ลดลงมาก.