หนุนตั้ง“ศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ”ในชุมชนแออัดกทม.-ปริมณฑล ตัดวงจรโควิดระบาด

19 พ.ค. 2564 เวลา 0:58 น.115

หนุนตั้ง “ศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ” ตัดวงจรโควิดระบาดในชุมชน เบื้องต้นจะเริ่มในชุมชนแออัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยึดต้นแบบ"คลองเตยโมเดล"

วันนี้ ( 19 พ.ค. ) เพจไทยคู่ฟ้า เพจของรัฐบาล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัด อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้นเพื่อตัดวงจรโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จึงขยายการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ” ออกไปยังชุมชนแออัดทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

หนุนตั้ง“ศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ”ในชุมชนแออัดกทม.-ปริมณฑล ตัดวงจรโควิดระบาด

โดยใช้ต้นแบบ “คลองเตยโมเดล” จากศูนย์พักคอยในชุมชนระหว่างรอส่งตัว ที่แยกตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนคลองเตยออกมาอย่างรวดเร็ว โดยใช้พื้นที่ “วัดสะพาน” รับมือกับสถานการณ์  

ถือเป็นต้นแบบสำคัญที่ใช้วิธีจัดการกันเองของชุมชนและประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงพลังของกระบวนการการมีส่วนร่วม 

สำหรับศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการของชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แยกตัวออกมาจากครัวเรือน 

นอกจากจะตัดวงจรระบาดยุติการแพร่เชื้อต่อในชุมชนแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลเบื้องต้นที่ถูกวิธี ตลอดจนประสานจัดหาเตียงเข้ารักษาในโรงพยาบาลหลัก หรือโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนเป็นที่พักฟื้นรับการส่งตัวกลับจากโรงพยาบาล

ซึ่งศูนย์พักคอยฯ นี้ เบื้องต้นจะตั้งขึ้นในชุมชนแออัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อน จากนั้นจะขยายผลและประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ และจะมีบทบาทช่วยบริหารจัดการและรณรงค์หนุนช่วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่ในระยะต่อไปด้วย
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง