ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

15 พ.ค. 2564 เวลา 12:46 น.19.3k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "มาตรการคลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

วันที่ 15 พ.ค.64 เวลา 19.30 น. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ (มาตรการคลายล็อก) ประเภท ตอนพิเศษ ง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓)

โดยเนื้อหาโดยสรุป ระบุว่า เป็นการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยจากเดิม 6 จังหวัดที่อยู่ในระดับ สีแดงเข้ม “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” เดิมมี 6 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, เชียงใหม่ , นนทบุรี,​ปทุมธานี, สมุทรปราการ ให้เหลือเพียง 4 จังหวัด กทม.-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ

ซึ่งมาตรการที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ได้รับการผ่อนคลายคือ นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 25% ไม่เกินเวลา 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น.

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓)

ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

ด่วน ประกาศ"คลายล็อก" พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารในร้านได้ถึง 21.00 น. เริ่ม 17 พ.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง