สกัดโควิด-19 “สาธารณสุข” ขอความร่วมมืองดเคลื่อนย้ายแรงงาน

09 พ.ค. 2564 เวลา 8:05 น.235

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย กทม.-5 จังหวัดปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อโควิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ต่างจังหวัดเริ่มพบผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างชาติ-แรงงานกลับบ้าน เร่งค้นหาคัดกรองกลุ่มแรงงาน-ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมืองดเคลื่อนย้ายแรงงาน

9 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,101 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,086 ราย จากต่างประเทศ 15 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่ม 2,186 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม 29,371 ราย ในจำนวนนี้ปอดอักเสบ 1,442 รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 394 ราย และมีผู้เสียชีวิต 17 ราย อยู่ในกทม. 8 ราย สมุทรปราการ 3 ราย ปทุมธานี สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา แพร่ ชัยนาท จังหวัดละ 1 ราย

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง อ้วน ลมชัก ปอดเรื้อรัง ตับแข็ง ไตเรื้อรัง หลอดเลือดสมองและติดเตียง โดยติดเชื้อในครอบครัว จากเพื่อนร่วมงาน ร่วมทานอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไปสถานที่แออัดและจากจังหวัดเสี่ยง

สำหรับวันนี้ กทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม) พบผู้ติดเชื้อรวม 1,457 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ของการติดเชื้อทั้งหมด สำหรับ กทม.การระบาดแนวโน้มเพิ่มขึ้นในชุมชนแออัด เช่น คลองเตย สี่แยกมหานาค ปากคลองตลาด แฟลตดินแดง บางแคบริเวณห้างสรรพสินค้าและชุมชนใกล้เคียง

ส่วนปริมณฑลพบระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ และการสัมผัสผู้ป่วยในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ส่วนภูมิภาค 71 จังหวัดสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มลดลง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากสัมผัสในครอบครัว และที่ทำงาน

“ขณะนี้เริ่มพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในสถานประกอบการที่รับแรงงานต่างชาติเข้ามาใหม่ เช่น สมุทรสาคร ในส่วนภูมิภาค เช่น เลย นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานที่เดินทางกลับบ้าน ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการค้นหาคัดกรองแรงงานกลับบ้านรวมทั้งผู้ที่เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานป้องกันการแพร่ระบาด”นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศ ขณะนี้จัดสรรวัคซีนไปแล้ว 2,427,452 โดส จำนวนการฉีดสะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.-8 พ.ค. 2564 รวม 1,743,720 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 1,273,666 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 470,054 ราย ส่วนแผนการฉีดวัคซีนภายหลังมีวัคซีนล็อตใหญ่เข้ามา ได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครใจฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ทั้งนี้ หากหน่วยงานอื่นๆ สนใจขอเป็นหน่วยฉีดวัคซีนในในรูปแบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสานมา เช่น กลุ่มครู นักเรียน หมู่บ้าน ชุมชน ทางกระทรวงสาธารณสุขยินดีสนับสนุน ขอให้จัดระบบการฉีดวัคซีนให้ได้มาตรฐาน คงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้

ส่วนภาพรวมการบริหารจัดการเตียงโควิด ใน กทม. วันที่ 8 พค. มีผู้ติดเชื้อติดต่อสายด่วนต่างๆ จำนวน 203 ราย ได้เตียงแล้ว 83 ราย รอดำเนิน 106 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดทีมจิตอาสารับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ใน 6 โซน กทม. จำนวน 122 ราย โดยในวันนี้จัดทีมเตรียมพร้อมในพื้นที่ 38 ทีมและในที่ตั้ง 116 ทีม

 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง