วันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม2564 มีวันไหนบ้างเช็กที่นี่

08 พ.ค. 2564 เวลา 17:10 น.5.8k

จากกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดราชการ ในเดือนพฤษภาคม2564 มีวันหยุดราชการ ดังนี้

วันที่ 4พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

วันที่่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล

วันที่่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา