เครือโรงพยาบาลพญาไท ประกาศความพร้อมรับมือโควิด-19

01 พ.ค. 2564 เวลา 7:10 น.1.7k

เครือโรงพยาบาลพญาไท รับมือสถานการณ์โควิด-19 เตรียมความพร้อม ททีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ และสถานที่ วางแนวทางเข้มข้นในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจรักษาตามมาตรฐานของ WHO หนุนประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการดูแลตัวเองด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมเปิดบริการ Telemedicine ให้คำปรึกษาสุขภาพออนไลน์

นพ.อนันตศักดิ์  อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว เครือโรงพยาบาลพญาไทในฐานะองค์กรที่ร่วมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ห้องพักผู้ป่วย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการและดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19   

เครือโรงพยาบาลพญาไท ประกาศความพร้อมรับมือโควิด-19

เครือโรงพยาบาลพญาไท เตรียมความพร้อมของทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และตรวจรักษาตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีกระบวนการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) อย่างถูกต้องและรัดกุม ตลอดจนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกระดับ เช่น เครื่อง ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) ซึ่งเป็นเครื่องปอดและหัวใจเทียมที่นำมาใช้ทดแทน การทำงานของปอดและหัวใจให้กับกลุ่มผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ประชาชนต้องดูแลตัวเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งในที่สาธารณะ, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, ไม่นำมือมาจับจมูก ปาก หรือใบหน้า, หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมที่ไม่จำเป็นและไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง, รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างเหมาะสม, รับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ, พักผ่อนให้เพียงพอ, ดูแลสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรู้รสชาติ ให้ไปรับการตรวจโควิด-19 ทันที 

เครือโรงพยาบาลพญาไท ประกาศความพร้อมรับมือโควิด-19

เครือโรงพยาบาลพญาไท ได้เตรียมแผนงานด้านสุขภาพ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ในหลากหลายช่องทาง เช่น บริการตรวจโควิด-19 แบบ Drive Thru (เฉพาะสาขา 1, 3, ศรีราชา) และ Tele EKG การประเมินอาการผู้ป่วยในสภาวะวิกฤติด้านหัวใจผ่านระบบออนไลน์และส่งผลกราฟการเต้นของหัวใจมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ (Mobile CT & Stroke Treatment Unit) ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน รวมถึง Tele Medicine ผ่านพญาไท คอลเซนเตอร์ 1772 สำหรับบริการปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ให้กับผู้ที่มีภาวะเครียดและวิตกกังวลในช่วงการระบาดของโควิด-19  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง