ธปท.เผย “ส่งออก-บริโภคเอกชน”หนุนภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมี.ค.ปรับตัวดีขึ้น

30 เม.ย. 2564 เวลา 8:45 น.72

ธปท.เผยเศรษฐกิจเดือนมี.ค.ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและบริโภคหนุน -ผลกระทบจากโควิดรอบ3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศระยะข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง

ธปท.เผยเครื่องชี้การบริโภคเอกชนและส่งออกหนุนเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2564 ทยอยปรับดีขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐไม่รวมเงินโอนหดตัวผลพวงจากฐานสูงปีก่อน ตลาดแรงงานยังเปราะบาง -ผลกระทบจากโควิดรอบ3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศระยะข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง

ธปท.เผย “ส่งออก-บริโภคเอกชน”หนุนภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมี.ค.ปรับตัวดีขึ้น

นางสาวชญาวดี  ชัยอนันต์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แถลงตัวเลขเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยระบุว่า  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2564 ทยอยปรับดีขึ้น โดยมาจากภาคการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ฟื้นตัวตามการฟื้นตัวอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า และการบริโภคเอกชนฟื้นตัวต่อเนื่อง  หลังการแพร่ระบาดรอบสองของ COVID-19 คลี่คลายลง

 อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนที่มีการเร่งเบิกจ่ายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อย

สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม พบว่า การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว 1.8% จากเดือนก่อนหดตัว 2.5% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน  จาก 1. กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวภายหลังการแพร่ระบาดรอบสองของ COVID-19 คลี่คลายลง ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่มีต่อเนื่องทำให้การใช้จ่ายปรับดีขึ้นในทุกหมวด และ 2. ผลของฐานต่ำในระยะเดียวกันปีก่อนจากการแพร่ระบาดฯ รอบแรก   

ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวสูงที่ 15.8% จากระยะเดียวกันปีก่อน (เดือนกุมภาพันธ์-0.2%)และหากไม่รวมหมวดทองคำ มูลค่าการส่งออกจะขยายตัว  22.1% โดยเป็นการขยายตัวที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนอยู่ที่ 7% จาก 1. อุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวทำให้การส่งออกปรับดีขึ้นในหลายหมวด 2. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้การส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น และ 3. ฐานที่ต่ำในระยะเดียวกันปีก่อนจากการแพร่ระบาดฯ รอบแรก นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวดีแม้ชะลอลงบ้าง จากผลดีของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ทั้งนี้ อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ฟื้นตัวทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นสอดคล้องกัน ส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัว 15.1% จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวสูงต่อเนื่องในเกือบทุกหมวดสำคัญตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และผลของฐานต่ำในระยะเดียวกันปีก่อน  

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 5.7% ต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขยายตัวดีสอดคล้องกับทิศทางการส่งออก อย่างไรก็ดี การลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนกิจกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคก่อสร้างที่ยังอ่อนแอ  การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยเป็นผลจากฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนที่มีการเร่งเบิกจ่ายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง  โดยรายจ่ายประจำ  รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายรัฐวิสาหกิจหดตัว   13.8%  -3.0% -15.1%ตามลำดับ  จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของไทยที่ยังมีอยู่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทยยังมีไม่มาก

ธปท.เผย “ส่งออก-บริโภคเอกชน”หนุนภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมี.ค.ปรับตัวดีขึ้น

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากสัดส่วนผู้ขอรับสิทธิว่างงานใหม่ในระบบประกันสังคมต่อผู้ประกันตนทั้งหมดที่ยังอยู่ในระดับสูง  โดยผู้ขอรับสิทธิว่างงานใหม่มีจำนวน 92,279 รายจากเดือนก.พ.  90,904 รายและเดือนม.ค.  71763ราย จากผู้ประกันตนมาตรา ม.33 เดือนมี.ค.มีจำนวน 11,090,989 ราย เดือนก.พ.จำนวน 11,110,132รายและเดือนม.ค.อยู่ที่  11,055,515 ราย สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงกว่าสกุลเงินคู่ค้าคู่แข่งส่วนใหญ่

ขณะที่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรอบสองของ COVID-19 ทำให้เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับแย่ลง โดยมาตรการกระตุ้นและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของภาครัฐช่วยพยุงกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำกลับมาขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้า ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้น สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนทรงตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากราคาอาหารสดที่ลดลง และผลของมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน  ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง  สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากกว่าไตรมาสก่อน จากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงตามการนำเข้าทองคำเป็นสำคัญ

ธปท.เผย “ส่งออก-บริโภคเอกชน”หนุนภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมี.ค.ปรับตัวดีขึ้น