สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคแสงยูวีซี ช่วยรพ.ธรรมศาสตร์ฯ สกัดโควิด-19

27 เม.ย. 2564 เวลา 13:55 น.134

สวทช. ส่งนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ล่าสุด ส่งมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เผยประสิทธิภาพ ใช้ในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคโควิด-19

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. นำนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสก่อโรคโควิด-19 จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber Robot) และ 2.เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber Station) มอบแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับใช้งานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ณ หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา 

สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคแสงยูวีซี ช่วยรพ.ธรรมศาสตร์ฯ สกัดโควิด-19

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา สวทช. ได้ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ แล้วจำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆ โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี ทำงานโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ 254 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งบนพื้นผิวเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงไวรัสในฝอยละอองในอากาศ ช่วยลดการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ลดสารตกค้าง 

สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคแสงยูวีซี ช่วยรพ.ธรรมศาสตร์ฯ สกัดโควิด-19

รวมถึงความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการทดสอบมาตรฐาน Lighting (มอก. 1955/EN55015) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

สวทช. ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคแสงยูวีซี ช่วยรพ.ธรรมศาสตร์ฯ สกัดโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง