13 มิถุนายน 2021

หวั่นระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งระบบล่มสลาย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ออก 3 แนวทางฝ่าโควิด-19

25 Apr 2021 15:45 น.
อ่าน 961 ครั้ง

หวั่นระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งระบบล่มสลาย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ออก 3 แนวทางฝ่าโควิด-19

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หวั่นระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งระบบล่มสลาย เดินหน้าออก 3 แนวทางฝ่าโควิด-19 ระบุรัฐต้องมีมาตรการเข้มงวดลดการระบาด


รายงานข่าวระบุว่า พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว (Anutra Chittinandana) โดยมีข้อความว่า มติกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ประกาศเป็นทางการ ในนามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ตามนี้ครับ

              ประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 54/2564

              ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

              เรื่อง วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

              ตามที่ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน มาก ทําให้เตียงในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เตรียมไว้สําหรับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เพียงพอ ต้องปรับใช้เตียงสําหรับผู้ป่วยทั่วไปมาเป็น เตียงดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบกับอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ในรอบนี้มีการเกิดปอดบวมมากขึ้น ทําให้ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วย หายใจเป็นจํานวนมากเกินประสิทธิภาพของการดูแลที่เหมาะสมของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะมีส่วนที่ทําให้ผู้ป่วยโควิด-19และ ผู้ป่วยอาการหนักจากโรคอื่น ๆ มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพด้านอายุรศาสตร์ ซึ่งมีสมาชิกอายุรแพทย์กว่า 9,000 คน ทํา หน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ เห็นว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้จะทําให้เกิดภาวะล่มสลายของระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งระบบ จึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันดําเนินการดังนี้

1. อายุรแพทย์ แพทย์สาขาวิชาอื่น ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับภาระงานอันหนักหน่วงนี้ไป ด้วยกัน ด้วยความอดทน อดกลั้น เอื้อเฟื้อ และสามัคคี บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยลดภาระงานอื่น ๆ ของบุคลากรที่ต้องทํางานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรง และร่วมกันลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลด้วยการเคร่งครัดในการ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลในชีวิตประจําวันและการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยคํานึงว่าผู้ใกล้ชิดและผู้ป่วย ทุกรายอาจเป็นผู้แพร่เชื้อให้กับเรา

2. รัฐบาล ควรมีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้ในการลดการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคโควิด -19 เพื่อเร่งให้มีการลดลงของ อัตราการติดเชื้อรายวันซึ่งจะนํามาสู่การล่มสลายของระบบการรักษาพยาบาล โดยให้ความสําคัญกับความเห็นของฝ่ายการแพทย์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ รวมทั้งเร่งการกระจายวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนอย่างถ้วนหน้าโดยเร็วที่สุด

3. ประชาชน ต้องตระหนักถึงการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด ด้วยการอยู่บ้าน งดการเคลื่อนย้ายตนเอง เว้นระยะห่าง ล้าง มือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และเมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีนขอให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะช่วยยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอส่งกําลังใจให้กับทุกท่านในการฟันฝ่าวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

(พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์)

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend