12 มิถุนายน 2021

อัพเดทรวมประกาศ"ปิดแหล่งท่องเที่ยว"153แห่งใน21จังหวัดคุมโควิด

22 Apr 2021 10:50 น.
อ่าน 753 ครั้ง

อัพเดทรวมประกาศ"ปิดแหล่งท่องเที่ยว"153แห่งใน21จังหวัดคุมโควิด

ททท.อัพเดทรวมประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว 153 แห่งใน 21 จังหวัดชั่วคราว ควบคุมการระบาดของโควิด-19


ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.ได้รวมข่าวอัพเดทประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่21 เมษายน2564) พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวประกาศปิดบริการชั่วคราวแล้วรวม 153 แห่ง ใน  21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,น่าน,ตาก,พิษณุโลก,อุทัยธานี,ลำปาง,ลำพูน,นครสวรรค์,อุตรดิตถ์,เพชรบูรณ์,กรุงเทพ,พระนครศรีอยุทธยา,ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,ลพบุรี,สระบุรี,ชลบุรี

แหล่งท่องเที่ยวจำนวน 153 แห่งใน21 จังหวัดที่ปิดให้บริการชั่วคราว ประกอบไปด้วย

1.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (น้ำตกแม่หาด) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2564)

2.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564)

3.อุทยานแห่งชาติออบหลวง (น้ำตกแม่เตี๊ยะ) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564)

4.อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี  จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

5.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (น้ำตกแม่สา, น้ำตกตาดหมอก,น้ำตกหมอกฟ้า,น้ำตกห้วยแก้ว,น้ำตกวังบัวบาน-ผาเงิน,น้ำตกมณฑาธาร) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564)

6.อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

7.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

8.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (น้ำตกห้วยป่าพลู,ลานกางเตนท์ดอยม่อนล้าน,ลานกางเตนท์และร้านค้าสวัสดิการบริเวณที่ทำการอุทยานฯ) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

9.อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (น้ำตกก้อหลวง) จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

10. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

11.พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่  (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

12.หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เม.ย. 64)

13.สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ (ปิดตั้งแต่ 15-25 เมษายน 2564)

14.ชุมชน​ท่องเที่ยว​หมู่บ้าน​ถ้ำ​ลอด จ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

15.บ้านห้วยเฮี๊ยะ อำเภอปางมะผ้า (จุดชมวิว กิกอคอ) จ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

16.ชุมชนท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่าจ.แม่ฮ่องสอน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

17.บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน

18.ถ้ำผาโขง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จ.เชียงราย (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

19.หมู่บ้านแม่ปาน (สถานที่ล่องแพและปิดการให้บริการนั่งแพ) จ.แพร่  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

20.ถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน ) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

21.วัดภูมินทร์ (ภายในพระอุโบสถ) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

22.วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

23.หมู่บ้านสะปัน จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

24.หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

25.วัดศรีพันต้น จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

26.แก่งสะม้าเก้าบั้ง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 13-19 เมษายน 2564)

27.วัดสวนตาล (พระวิหาร) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

28.วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระวิหาร อุโบสถ และหอไตร) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 14 เมษยน 2564 เป็นต้นไป)

29.วัดมิ่งเมือง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

30.วัดพระธาตุเขาน้อย (พระวิหาร) จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

31.วัดหัวข่วง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

32.บ่อเกลือโบราณ จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

33.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

34.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (ดอยภูแว) จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

35.อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2564)

36.อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

37.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

38.วัดบ่อแก้ว จ.น่าน (ปิดตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

39.วัดหนองแดง จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

40.ถนนคนเดินค่ายสุริยะพงษ์ จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป )

41.ถนนคนเดินกาดแลงเมืองปัว จ.น่าน (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

42.รถรางนำเที่ยวเมืองเก่าน่าน จ.น่าน  (งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

43.เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดึกดำบรรพ์ (ดงหญ้าหวาย) จ.น่าน  (ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564)

44.น้ำตกตาดหลวง จ.น่าน (งดกิจกรรมลงเล่นน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

45.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จ.ตาก (ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป )

46.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (น้ำตกทีลอซูและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่) จ.ตาก (ปิดตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564)

47.อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

48.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12-30 เมษายน 2564)

49.ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

50.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (ภายในพระวิหาร) จ.พิษณุโลก (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

51.ดอยทูเล จ.ตาก (ปิดไม่มีกำหนด)

52.วัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี

53.วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

54.ถนนคนเดินตรอกโรงยา จ.อุทัยธานี

55.หุบป่าตาด จ.อุทัยธานี

56.เขาปลาร้า จ.อุทัยธานี

57.วัดอุโปสถาราม จ.อุทัยธานี

58.จุดชมวิวบ้านชายเขา จ.อุทัยธานี

59.ถ้ำเขาพระยาพายเรือ จ.อุทัยธานี

60.เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี

61.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

62.น้ำตกผาร่มเย็น จ.อุทัยธานี

63.วัดถ้ำเขาวง จ.อุทัยธานี

64.ตลาดซาวไฮ่ จ.อุทัยธานี

65.ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ จ.อุทัยธานี

66.ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ จ.อุทัยธานี

67.สวนพฤกษชาติ แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี

68.ถ้ำพุหวาย จ.อุทัยธานี

69.น้ำพุร้อนสมอทอง จ.อุทัยธานี

70.เขื่อนห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี

71.วัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี

72.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

อัพเดทรวมประกาศ"ปิดแหล่งท่องเที่ยว"153แห่งใน21จังหวัดคุมโควิด

73.วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

อัพเดทรวมประกาศ"ปิดแหล่งท่องเที่ยว"153แห่งใน21จังหวัดคุมโควิด

74.กาดสายวัฒนธรรม จ.ลำปาง (ปิดวันที่ 16 และ 23 เมษายน 2564)

75.กาดกองต้า จ.ลำปาง (ปิดวันที่ 17-18 เมษายน และ 24-25 เมษายน 2564)

76.พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564)

77.วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564)

อัพเดทรวมประกาศ"ปิดแหล่งท่องเที่ยว"153แห่งใน21จังหวัดคุมโควิด

78.บ้านบ่อเหลี่ยม จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

79.บ้านแม่ฮ่าง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

80.บ้านทุ้งฮ้าง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

81.บ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

82.บ้านแม่แจ๋ม จ.ลำปาง (งดบริการโฮมสเตย์)

83.บ้านท่าสี-จำปุย จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

84.บ้านสามขา จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

85.บ้านโป่งน้ำร้อน จ.ลำปาง (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

86.บ้านท่ามะโอ (กรุณาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่)

87.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำพูน (ปิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 มิถุนายน 2564)

88.น้ำตกก้อหลวง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.ลำพูน (ปิดวันที่ 13-18 เมษายน 2564)

89.ข่วงคนเดินหละปูน จ.ลำพูน (ปิดในวันที่ 9 และ 16 เมษายน 2564)

90.ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

91.แก่งลานนกยูง จ.นครสวรรค์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

92.แก่งเกาะใหญ่ จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

93.พิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ พญาด่างเกยไชย จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน-30 พฤษภาคม 2564)

94.พิพิธภัณฑ์จันเสน จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

95.บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

96.ตลาดท่าเรือคลองคาง จ.นครสวรรค์  (ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

97.อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

98.อุทยานแห่งชาติเขาค้อ (น้ำตกธารทิพย์ ลานกางเตนท์ และที่พักอุทยานฯ) จ.เพชรบูรณ์ (ปิดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

99.พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

100.พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

101.พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

102.โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

103.พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพฯ (ปิดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

104.วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

105.วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

106.วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

107.ต๋าหลาดไท-ยวน วัดนาหนอง จ.ราชบุรี

108.กาดวิถีชุมชนคูบัว จ.ราชบุรี

109.Cook & Coff เรือนจำกลางราชบุรี จ.ราชบุรี

110.สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล จ.ราชบุรี

111.มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

112.ตลาดโอ๊ะป่อย จ.ราชบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2564)

113.หินหล่น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

114.สวนน้ำเดอะรีสอร์ท จ.ราชบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 18-30 เมษายน 2564)

115.น้ำตกเก้าชั้น จ.ราชบุรี

116.แก่งส้มแมว จ.ราชบุรี

117.เฌอซี๊ญ่า ตลาดไกวเปล จ.ราชบุรี

118.ธารน้ำร้อนบ่อคลึง จ.ราชบุรี (ปิดถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

119.สุนทรีย์แลนด์ฉดนตุ๊กตา จ.ราชบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564)

120.สวนดอกไม้ลุงชัย จ.ราชบุรี

121.เนื้อนาบุญ จ.ราชบุรี

122.เดอะบลูมออร์คิดปาร์ค จ.ราชบุรี

123.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

124.โป่งลึก-บางกลอย (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) จ.เพชรบุรี

125.พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  จ.เพชรบุรี

126.โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย  จ.เพชรบุรี

127.ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี

128.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งที่ กจ.(บ้านกร่าง) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี

129.พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

130.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( ปิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 )

131.ศูนย์​ประวัติศาสตร์​ข่องเขาขาด ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จ.กาญจนบุรี​ (ปิดตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

132.พุน้ำร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี(ปิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

133.ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี (ปิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น)

134.เขื่อนวิชรลงกรณ จ.กาญจนบุรี

135.น้ำตกแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

136.น้ำตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

137.อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564)

138.พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จ.สุพรรณบุรี

139.พิพิธภัณสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

140.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  จ.ลพบุรี

141.วัดคุ้งท่าเลา จ.ลพบุรี

142.ไร่ทรัพย์ประยูร จ.ลพบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564)

143.ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค (งดให้บริการกิจกรรมชมฟาร์มฯ ชั่วคราว) จ.สระบุรี(ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564)

144.อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี

145.อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี

146.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

147.วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จ.สระบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564)

148.สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี

149.สวนเบญจมาศบิ๊กเต้ จ.สระบุรี

150.ตลาดท่าน้ำแก่งคอย จ.สระบุรี

151.หาดน้ำใส จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

152.เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี (ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

153.หาดเตยงาม จ.ชลบุรี

ที่มา: ททท.

ข่าวเกี่ยวข้อง 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend