12 มิถุนายน 2021

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

21 Apr 2021 10:10 น.
อ่าน 3,806 ครั้ง

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 กว่า 2 ล้านรูมไนท์ เปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรม-ธุรกิจท่องเที่ยว ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้ว เริ่มจากผู้ประกอบการรายเก่าก่อนวันที่ 21-30เม.ย.นี้


โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรม-ร้านอาหาร-สปา-แหล่งท่องเที่ยว –OTOP-ธุรกิจขนส่งภาคท่องเที่ยว ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส3" จำนวน 2 ล้านรูมไนท์แล้ว ประเดิมด้วยผู้ประกอบการรายเก่าก่อนช่วงวันที่ 21-30เม.ย.นี้  เผยขั้นตอนเข้มกว่าเดิมตามเงื่อนไขใหม่ เผยขั้นตอนเข้มกว่าเดิมตามเงื่อนไขใหม่

โครงการ“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 ประกาศเปิดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้ามาแสดงความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้แล้ว โดยล่าสุดเปิดให้ผู้ประกอบการรายเก่าที่เข้าร่วมโครงการ“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส1 และ เฟส2 เข้ามายื่นแจ้งความจำนงได้ก่อน เพื่อเพิ่มจำนวนห้องพักขึ้นอีก 2 ล้านรูมไนท์ รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขของ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”ที่มีมาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตในโครงการนี้ก่อนหน้านี้

โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการสมัครและกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการในเฟส3 ผ่านระบบ TAT E-Form ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน2564 ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องรอสรุปวันที่เปิดให้ยื่นลงทะเบียนอีกที

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”ได้ จะประกอบไปด้วย

  • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และหรือที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)
  • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
  • สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  • กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
  • กิจการธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ที่เป็นธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
  • กิจการให้เช่า รถ, เรือ ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยว

โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการรายเก่ามาแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”ได้ทั่วไทย ผ่านระบบ TAT E-Form ของททท.โดยแบ่งเป็นรายภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนได้ในวันที่21 และ 26 เมษายน2564  : กรุงเทพมหานคร /ปทุมธานี /นนทบุรี /พระนครศรีอยุธยา /สระบุรี /ลพบุรี /ชัยนาท /สิงห์บุรี /สมุทรสงคราม /สมุทรลาคร /เพชรบุรี /ประจวบดีรีขันธ์ /กาญจนบุรี /ราชบุรี /นครปฐม /สุพรรณบุรี /อ่างทอง

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

ภาคเหนือ เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 22 และ 27 เมษายน 2564 : แม่ฮ่องสอน /เซียงใหม่ /เชียงราย /พะเยา /แพร่ /อุตรดิตถ์ /น่าน /พิษณุโลก /เพชรบูรณ์ /ดาก /อุทัยธานี /สุโขทัย /กำแพงเพชร /ลำปาง /ลำพูน /นครสวรรค์ /พิจิตร

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

ภาคใต้ เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนวันที่ 23 และ 28 เมษายน2564 ได้แก่ สงขลา /สตูล /นครศรีธรรมราช /พัทลุง /นราธิวาส/ยะลา /ปัตตานี /ภูเก็ต /พังงา /สุราษฎร์ธานี /ตรัง /กระบี่/ชุมพร/ระนอง

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

ภาคตะวันออก เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 24 และ 29 เมษายน2564 ได้แก่ ชลบุรี /ระยอง /จันทบุรี /ตราด /นครนายก /ปราจีนบุรี /สระแก้ว /ฉะเชิงเทรา /สมุทรปราการ

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 25 และ30 เมษายน2564 ได้แก่ นครราชลีมา /ชัยภูมิ /อุบลราชธานี /อำนาจเจริญ /ยโลธร/ขอนแก่น /ร้อยเอ็ด /กาฬสินธุ์ /มหาสารคาม /นครพนม/สกลนคร /มุกดาหาร /อุดรธานี /หนองดาย /บึงกาพ /เลย /หนองบัวลำภู /บุรีรัมย์ /สุรินทร์ /ศรีสะเกษ

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

การเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม จะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ ททท. เพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยแบ่งออกตามประเภทของกิจการดังนี้

1. โรงแรมที่พักรีสอร์ท ดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

1.1. จังหวัด

1.2. ประเภทกิจการ

1.3. Tax ID

1.4. ชื่อสถานประกอบการ

1.5. จำนวนห้องพักทั้งหมด ปี 2564

1.6. จำนวนห้องพักทั้งหมด ปี 2562

1.7. ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด ของปี 2562

1.8. ราดาสูงสุด - ราคาต่ำสุด ของปี 2562

1.9. ส่งข้อมูล Rate Plan ปี 2562 ทางอี่เมลล์ [email protected] เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการและการเบิกจ่ายเงิน

2. ร้านอาหาร ดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

2.1. จังหวัด

2.2. ประเภทกิจการ

2.3. Tax ID

2.4. ชื่อสถานประกอบการ

2.5. รายได้สูงสุดต่อวัน

3. แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว ดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

3.1. จังหวัด

3.2. ประเภทกิจการ

3.3. Tax ID

3.4. ชื่อสถานประกอบการ

3.5. รายได้สูงสุดต่อวัน

4. OT OP ดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้

4.1. จังหวัด

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3” สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก (ผู้ประกอบการเฟส1 และเฟส2 ที่เคยลงทะเบียนแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 : เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ขั้นตอนที่2 : ตรวจสอบวันที่และภูมิภาคของสถานประกอบการ เพื่อเข้าดำเนินการกรอกข้อมูลตามช่วงเวลาที่ระบุไว้

ขั้นตอนที่3 : ดำเนินการกรอกข้อมูลใน TAT E-Form ที่จะปรากฏอยู่บนหน้า เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ระหว่างวันที่21-30เมษายน2564

ขั้นตอนที่4 : นำส่ง Rate Plan ปี 2562 ที่ [email protected]

ขั้นตอนที่5 : รอประกาศแจ้งเพื่อดำเนินการยอมรับในเงื่อนไขใหม่ต่อไป

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3” สำหรับ ร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว/OTOP/สปา,นวดเพื่อสุขภาพ/รถเช่า,เรือเช่า (ผู้ประกอบการเฟส1 และเฟส2 ที่เคยลงทะเบียนแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1 : เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ขั้นตอนที่2 : ตรวจสอบวันที่และภูมิภาคของสถานประกอบการ เพื่อเข้าดำเนินการกรอกข้อมูลตามช่วงเวลาที่ระบุไว้

ขั้นตอนที่3 : ดำเนินการกรอกข้อมูลใน TAT E-Form ที่จะปรากฏอยู่บนหน้า เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ระหว่างวันที่21-30เมษายน2564

ขั้นตอนที่4 :ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล

ขั้นตอนที่5 : รอประกาศแจ้งเพื่อดำเนินการยอมรับในเงื่อนไขใหม่ต่อไป

เริ่มแล้ว“เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 เปิดให้โรงแรมลงทะเบียน2ล้านรูมไนท์

สำหรับการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส3 ก่อนหน้านี้ททท.กำหนดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 7 พฤษภาคม2564 แต่ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอก3 ทำให้จะมีการขยับเวลาออกไปอีก เพื่อรอดูสถานการณ์อีกครั้งแต่เบื้องต้นก็ยังอยากให้อยู่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่

ที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend