13 มิถุนายน 2021

“จีน”เรียกร้องสืบสานวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง

20 Apr 2021 13:25 น.
อ่าน 352 ครั้ง

“จีน”เรียกร้องสืบสานวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง

“จีน”เรียกร้องสืบสานวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมในการช่วยเหลือกันจริงใจและมีความใกล้ชิดกัน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความร่วมมือ


วันนี้(20 เม.ย.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงครบรอบ ๕ ปี และกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 

๑. นายหวัง อี้ กล่าวว่า ๖ ประเทศใน “ความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง"  อันได้แก่ จีน เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และ ไทย เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรและเป็นหุ้นส่วนกันตามธรรมชาติ โดย "ดื่มน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันและร่วมโชคชะตาอย่างใกล้ชิดกัน" และในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา กลไกความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขงได้นำประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนของประเทศในลุ่มน้ำ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลายระดับ สร้างรูปแบบความร่วมมือสามมิติและสร้างสถานการณ์ที่ดีสำหรับการที่ "ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น“ 

๒. นายหวัง อี้ ได้เน้นว่า กลไกดังกล่าวมุ่งเน้นความร่วมมือในทางปฏิบัติ ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อผลผลิตและการเกษตรตลอดจนทำงานอย่างหนัก เพื่อเปลี่ยนความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจเป็นการช่วยเหลือในการพัฒนาซึ่งกันและกัน อีกทั้งบรรลุผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยยืนยันที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จากการเฝ้าระวังรวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเผชิญกับการแพร่ระบาด 

รวมทั้งได้สนับสนุนโครงการมากกว่า ๕๐๐ โครงการ ในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสตรี และด้านการลดความยากจน รวมถึงได้ดำเนินการหลายอย่างในทางปฏิบัติ โดยดำเนินการกำกับดูแลระดับภูมิภาคและทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น น้ำท่วมและภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม ตลอดจนการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                            “จีน”เรียกร้องสืบสานวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง      ๓. นายหวัง อี้ ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ปัจจุบันจีนกำลังเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่และความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงกำลังเผชิญกับโอกาสใหม่ ๆ กล่าวคือ 

๓.๑ ประการแรก ต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็นหุ้นส่วนและแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน โดยจีนและประเทศในลุ่มน้ำโขงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ จึงควรเป็นพันธมิตรที่ดีสำหรับความร่วมมือโดยต้องเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันในเชิงยุทธศาสตร์ การวางแนวทางการพัฒนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปกครองและการบริหารให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และส่งเสริมการสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันสำหรับประเทศในกรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง  

๓.๒ ประการที่สอง ต้องยืนหยัดในการเชื่อมโยงและการจัดหาเงินทุนเพื่อสร้างกลไกการพัฒนา โดยให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการสร้างสะพานการพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง – แม่โขง และส่งเสริมการพัฒนาเชิงลึกของการร่วมสร้างสรรค์ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ ข้อริเริ่ม “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) 
   


๓.๓ ประการที่สาม ต้องยึดมั่นในนวัตกรรมและเป็นผู้นำในการกระตุ้นแนวโน้มในการพัฒนา โดยจีนยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนกับประเทศลุ่มน้ำโขง เพื่อเร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  

๓.๔ ประการที่สี่ ต้องยึดมั่นในการดำรงชีวิตของประชาชนและวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข เช่น วัคซีน เพิ่มความลึกแหล่งน้ำ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดความยากจน และโครงการอื่น ๆ รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว ด้านเยาวชนและในสาขาอื่น ๆ

บทสรุป นายหวัง อี้ ได้เรียกร้องให้สืบสานวัฒนธรรมล้านช้าง – แม่โขง โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือกันจริงใจและมีความใกล้ชิดกัน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือระดับภูมิภาค และยกระดับการพัฒนาเพื่อให้เป็นพื้นที่ความมั่งคั่งแห่งใหม่

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend