เปิดท่าที“จีน”ล่าสุดขอ“เมียนมา”เจรจา ยับยั้งการใช้ความรุนแรง

14 เม.ย. 2564 เวลา 8:59 น.371

เปิดท่าที“จีน”ล่าสุดต่อสถานการณ์ใน “เมียนมา” หวังฝ่ายต่างๆ แสวงหาความเข้าใจ-พูดคุยเจรจาให้สถานการณ์กลับสู่ความสงบโดยเร็ว ทั้งขอให้ยับยั้งการใช้ความรุนแรง

วันนี้(14 เม.ย.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าที่ล่าสุดของจีนต่อสถานการณ์ในประเทศเมียนมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ของจีน ได้แถลงว่า จีนกับเมียนมาเป็นดั่งพี่น้องที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกันทั้งทางภูเขาและสายน้ำ นโยบายของจีนที่เป็นมิตรกับเมียนมานั้น เป็นนโยบายต่อประชาชนเมียนมาทั้งปวง ฝ่ายจีนกับฝ่ายต่างๆ และพรรคต่างๆ ของเมียนมาได้รักษาการไปมาหาสู่กันฉันมิตรเป็นระยะยาว และการเป็นมิตรกับจีนก็เป็นฉันทามติของแวดวงต่างๆ ของเมียนมามาโดยตลอด

 

2. จีนให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ในเมียนมา หวังว่าฝ่ายต่างๆ ของเมียนมาจะแสวงหาความเข้าใจทางการเมืองด้วยการพูดคุยเจรจา ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนเป็นแบบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศเมียนมาที่ได้มาไม่ง่าย ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จีนจะรักษาการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายต่างๆ ของเมียนมาในรูปแบบของตน ส่งเสริมให้สถานการณ์ในเมียนมากลับสู่ความสงบโดยเร็ว
 

บทสรุป จีนได้ติดตามสถานการณ์เมียนมาอย่างใกล้ชิด โดยรียกร้องให้ทางการเมียนมาใช้มาตรการที่มีประสิทธิผลต่อไปเพื่อยับยั้งการใช้ความรุนแรงและลงโทษกลุ่มผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของวิสาหกิจทุนจีนในเมียนมา หลังจากเกิดเหตุการณ์เผาโรงงานของนายทุนจีนเมื่อช่วงกลางเดือน มี.ค.64 ที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แท็กที่เกี่ยวข้อง