7 พฤษภาคม 2021

ส่องเงินปันผล"เศรษฐีหุ้นไทย"ปี63ได้รับกันเท่าไร

07 Apr 2021 11:09 น.
อ่าน 2,549 ครั้ง

ส่องเงินปันผล"เศรษฐีหุ้นไทย"ปี63ได้รับกันเท่าไร

เข้าฤดูกาลจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 63 เศรษฐีหุ้นไทย ใครได้รับกันเท่าไร หลังกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ลดลง จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19


 

ช่วงฤดูกาลจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปี 63 ซึ่งในปีทีผ่านมากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (บจ.)ปรับตัวลงเกือบ 50% จากปี 62 อันเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลลดลงตามไปด้วย และทำให้บรรดาเศรษฐีหุ้น รวยน้อยลงจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ได้รับ   

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวบผู้ถือหุ้นใหญ่ในบจ.ขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินปันผลในปี 63 ในระดับเกิน 1,000 ล้านบาท จากข้อมูลการถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์  ดังนี้

อันดับ 1.สารัชถ์ รัตนาวะดี รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  (GULF) ได้รับเงินปันผลปี 63 จำนวน 1,585.01 ล้านบาท จากการถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 4,171,077,797 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 62 ที่ได้รับเงินปันผล 983 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.24%

โดยปี 63 บริษัทฯจ่ายปันผลหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 28 เม.ย.64  จำนวนหุ้นจดทะเบียน 11,733.15 ล้านหุ้น ใช้เงินทั้งสิ้น 4,458.60 ล้านบาท เทียบปี 62  (พาร์หุ้นละ 5 บาท ก่อนปรับเป็นพาร์ใหม่ 1 บาทเมื่อ 10 เม.ย. 63) จ่ายปันผลหุ้นละ 1.30 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,133.30 ล้านหุ้น บริษัทฯจ่ายปันผลทั้งสิ้น  2,773.29 ล้านบาท โดยปี 62 สารัชถ์ ถือจำนวน 755,999,994 หุ้น 

อันดับ 2 อนันต์ อัศวโภคิน  ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH ) รับเงินปันผลปี 63 จำนวน 1,430 ล้านบาท จากหุ้นที่ถือ 2,860,000,047 หุ้น ลดลง 572 ล้านบาท หรือลดลง 28.57% จากปี 62 ที่ได้รับอยู่ 2,002 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯจ่ายเงินปันผลปี 63 ที่หุ้นละ 0.50 บาท (งวดผลประกอบครึ่งหลังปี 63 จ่ายหุ้นละ 0.30 บาทวันที่ 7 พ.ค. 64 )  เทียบปี 62 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท และน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาที่จ่ายปันผลเฉลี่ยหุ้นละ 0.75 บาท

อันดับ 3 "หมอเสริฐ" นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รับเงินปันผล  1,321 ล้านบาท  ลดลง 126 ล้านบาท หรือลดลง 8.71% จากปี 62 ที่ได้รับ 1,447 ล้านบาท  มาจากหุ้นที่ถือคือ BDMS, BA, SPF, NTV  

โดยหลักๆ ปี 63 ได้รับเงินปันผลจากหุ้น บมจ.บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 2,384,186,340 หุ้น ที่หุ้นละ 0.55 บาท จะจ่ายในวันที่ 23 เม.ย.64 เป็นเงิน  1,311 ล้านบาท โดยจ่ายในอัตราเดียวกับปี 62  ส่วนบมจ.การบินกรุงเทพ หรือ BA ปี63 ไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19  แต่ปี 62 จ่ายเงินปันผลที่หุ้นละ 0.10  บาท

อันดับ4 ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH ) ถือหุ้น 1,318,190,000 หุ้น ได้รับเงินปันผลปี 63 จำนวน  1,265 ล้านบาท ลดลง 772 ล้านบาท หรือลดลง 37.90% จากปี 62 ที่ได้รับเงินปันผล 2,037 ล้านบาท ในจำนวนหุ้นที่ถือ  1,314,009,986 หุ้น

โดยปี 63 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.96 บาท  (จ่ายงวดครึ่งปีหลัง 0.65 บาทในวันที่ 21 พ.ค. 64 ) ลดลงจากปี 62 ที่จ่ายหุ้นละ 1.55 บาท

อันดับ 5 พิชญ์ โพธารามิก ถือหุ้น บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ JAS  อันดับ 1 จำนวน 4,572,490,483 หุ้น ได้รับปันผลปี 63 จำนวน 1,143 ล้านบาท ลดลง 6,996 ล้านบาท หรือลด 85.96% จากปี 62 ที่ได้รับเงินปันผล 8,139 ล้านบาท 

โดยเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ "พิชญ์" ได้รับกลางปี 63 หุ้นละ 0.25 บาท ขณะที่บริษัทงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 63 เทียบปี 62 ที่จ่ายเงินปันผลถึงหุ้นละ 1.78 บาท (จำนวนนี้เป็นการจ่ายสำหรับงวดผลประกอบการปี 62หุ้นละ 1.48 บาท และเงินปันผลระหว่างกาลอีก 0.30 บาท )              

เศรษฐีหุ้นที่ได้รับเงินปันผลมากรองลงมาได้แก่ นิติ โอสถานุเคราะห์ ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 บมจ. โอสถสภา (OSP) จำนวน 500,030,000 หุ้น ได้รับเงินปันผลปี 63 จำนวน 826.80 ล้านบาท  โดยเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นที่นิติ ถือได้แก่ OSP , MINT , HMPRO ,CPN ,CENTEL ,WHA, TFMAMA และ BKI

คีรี กาญจนพาสน์  ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  (BTS) จำนวน 2,560,441,052 หุ้น ได้รับเงินปันผล 768.13 ล้านบาท ที่หุ้นละ 0.30 บาท  ลดลงจากปี 62 ได้รับอยู่ 845 ล้านบาท หุ้นละ 0.33 บาท

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ได้รับเงินปันผล 504  ล้านบาท ในจำนวนหุ้นที่ถือ 210,000,000 หุ้น ที่หุ้นละ 2.40 บาท เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท หรือเพิ่ม 41.18% จากปี 62 ที่ได้รับเงินปันผล 357 ล้านบาท หรือหุ้นละ 1.70 บาท 

 

ส่องเงินปันผล"เศรษฐีหุ้นไทย"ปี63ได้รับกันเท่าไร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิด10 อันดับเศรษฐีหุ้นไทยQ1 มั่งคั่งเพิ่มกว่า 3 หมื่นล้านบาท

เปิดพอร์ต"ฮาราลด์ ลิงค์- มงคล ประกิตชัยวัฒนา"เศรษฐีหุ้น 3หมื่นล้าน

"สารัชถ์ รัตนาวะดี" แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยสมัยที่ 2 รวย 1.1 แสนล้าน

เปิดพอร์ตเศรษฐีหุ้นไทย "สารัชถ์"ยืนเดี่ยวฝ่าโคโรนารวยเพิ่ม 6พันล้าน

เปิดพอร์ตเศรษฐีหุ้นไทยครึ่งปี"เสี่ยกลาง"ฝ่าโควิดรวยเพิ่ม 1.7หมื่นลบ. คาราบาว "ณัชชไม"ทะยาน 23%


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend