สสว.ดึง“กูรูธุรกิจ”เป็นโค้ชออนไลน์ ติว“เอสเอ็มอีเหนือ”สู้โจทย์ยุคใหม่

05 เม.ย. 2564 เวลา 5:37 น.77

สสว. เร่งเครื่องช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้วย “SME Coaching Online” ติดอาวุธและเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจสมัยใหม่ ตอบตรงปัญหา SME เปิดเวทีภาคเหนือระดมกูรูธุรกิจมาเป็นติวเตอร์ออนไลน์

สสว.เร่งเครื่องช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้วย “SME Coaching Online” ติดอาวุธและเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจสมัยใหม่ ตอบตรงปัญหา SME เปิดเวทีภาคเหนือระดมกูรูธุรกิจมาเป็นติวเตอร์ออนไลน์

สสว.เปิดเวทีระดมสมองนักธุรกิจภาคเหนือ ประมวลองค์ความรู้เป็นแนวทางแก้โจทย์เอสเอ็มอี.ออนไลน์

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการ “Train the Coach :  Accelerator 4.0”  เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ชด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เข้าไปช่วย SME ให้มีความพร้อม และสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เป็นปีที่ 4 โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ  

สสว.ดึง“กูรูธุรกิจ”เป็นโค้ชออนไลน์  ติว“เอสเอ็มอีเหนือ”สู้โจทย์ยุคใหม่

สสว.ดึง“กูรูธุรกิจ”เป็นโค้ชออนไลน์  ติว“เอสเอ็มอีเหนือ”สู้โจทย์ยุคใหม่

ในปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง จึงมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะแก้วิกฤติใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ปัญหาทางการเงิน หนี้สิน 2) ปัญหายอดขายตก หรือการเพิ่มประสิทธิภาพบนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง 3) ปัญหาด้านต้นทุนสูง ส่งผลทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ และ 4) การปรับเปลี่ยน (Transform) โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพหลังยุคโควิด  เน้นกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถนำมาต่อยอดในธุรกิจใหม่หรือในธุรกิจเดิมได้ โดยผลักดันให้ระบบ SME Coaching Online สามารถตอบสนองและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สสว. เผยว่า  การประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางดำเนินงาน “SME Coaching Online 2021” ภายใต้โครงการ Train the Coach ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อพัฒนาโค้ช ให้เข้าไปช่วยเหลือ SME ให้ทันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ช่วยให้รายเล็กสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่ โดยได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 ก้าวหน้าจากที่ทำมาตลอด 3 ปี มีโค้ชจากทั่วประเทศขึ้นทะเบียนในระบบถึง  3,502 ราย และจัดเวทีทั้ง 4 ภาค ถัดจากเชียงใหม่ คือที่ภูเก็ต นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร เพื่อขยายเครือข่ายโค้ช โดยปีนี้มีเป้าเพิ่มอีก 500 คน รวมเป็น 4,000 คน ซึ่งยังไม่เยอะเมื่อเทียบกับ SME ที่มีอยู่เกือบ 3 ล้านราย 

 

การประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือวินิจฉัยธุรกิจ และทางเลือกในการเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่โค้ชทั่วประเทศที่อยู่บนระบบ สามารถนำมาใช้งานได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทางโครงการนำฐานข้อมูลในระบบย้อนหลังของการวินิจฉัย วิธีการแก้ไขด้านธุรกิจกว่า 1,000 ราย มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นระบบ และนำผู้เชี่ยวชาญ หรือโค้ชที่ปรึกษาธุรกิจที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบ และร่วมวางกรอบแนวทาง การวินิจฉัย และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,667 วันที่ 4 - 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง