”เจ้าท่า” ลุยขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า-เชียงราย กว่า 1.1 พันครัวเรือน แก้ภัยแล้ง

04 เม.ย. 2564 เวลา 11:05 น.83

“เจ้าท่า” เร่งขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า จังหวัดเชียงราย เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ กว่า 1.1 พันครัวเรือน หวังรับมืออุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชนแก้ปัญหาสภาพของแม่น้ำประสบปัญหาการตื้นเขิน กระทบน้ำเน่าเสีย-ชายตลิ่งเสียหาย

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า  (จท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าเร่งดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ เพื่อให้ร่องน้ำมีสภาพที่สมบูรณ์ และประชาชนสามารถใช้น้ำได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการขุดลอกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการกักเก็บน้ำช่วงฤดูฝน โดยปัจจุบันได้เข้าดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า-เชียงราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ จึงใช้เครื่องจักรในการดำเนินการ โดยใช้รถขุด ชม.10 และเริ่มดำเนินการขุดลอก ตั้งแต่ กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 552 เป็นระยะทาง 1,552 เมตร และขุดลอกเพิ่มความกว้างของร่องน้ำประมาณ 10 เมตร มีความลึก 388 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 15,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการไปแล้ว 60 วัน

”เจ้าท่า” ลุยขุดลอกแม่น้ำกกสายเก่า-เชียงราย กว่า 1.1 พันครัวเรือน แก้ภัยแล้ง

สำหรับผลการดำเนินงานในวันที่ 1 เมษายน 2564 คิดเป็น 28.40 %  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียให้มีน้ำที่ใสสะอาดปลอดภัยสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และชาวชุมชนประมาณ 1,100 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 5,000 คน จะได้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค หรือด้านการเกษตร รวมถึงการบำรุงรักษาร่องน้ำให้ดีซึ่งจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางน้ำที่สมบูรณ์ขึ้นด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง