“จุรินทร์” ใช้“อมก๋อยโมเดล”  ดึงโรงงาน ห้าง รับซื้อผลผลิต

02 มี.ค. 2564 เวลา 6:17 น.137

“จุรินทร์” ใช้ “อมก๋อยโมเดล” ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด เตรียม ประสานโรงงาน ห้าง ช่วยรับซื้อ ชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ประกอบการที่เข้าไปรวบรวมเก็บห้องเย็น และจัดพื้นที่ตลาดกลาง ตลาดสด ห้างท้องถิ่นให้เกษตรกรนำผลผลิตไปขาย พร้อมกำชับดูแลการนำเข้า การขนย้ายอย่างเข้มงวด

 เมื่อวันที่1 มี.ค. ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ ได้ร่วมรับฟังปัญหาจากผู้แทนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์อำเภอแม่วาง สหกรณ์บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์อำเภอฝาง สหกรณ์พร้าว ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 7,000 ครัวเรือน และได้หารือถึงการเตรียมมาตรการรับมือผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาด ในช่วงเดือนมี.ค.2564 ประมาณ 28,000 ตัน หรือคิดเป็น 84% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ เพื่อดูแลด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่

“จุรินทร์” ใช้“อมก๋อยโมเดล”   ดึงโรงงาน ห้าง รับซื้อผลผลิต

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหอมหัวใหญ่เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ “อมก๋อยโมเดล” ที่เคยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นต้นแบบ  โดยมาตรการที่จะนำมาใช้ ได้แก่ 1.เชื่อมโยงโรงงานผู้ใช้หอมหัวใหญ่ ห้างค้าส่งค้าปลีก 5 รายใหญ่ ผู้รวบรวมส่งออก เข้าไปช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยเบื้องต้น จะทำสัญญารับซื้อกับ 4 สหกรณ์ นำร่อง 5,000 ตัน ในราคานำตลาด

2.ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่รวบรวมรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เก็บสต็อกไว้ในห้องเย็น เพื่อชะลอการขายช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวมาก

3.เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยจัดพื้นที่ตลาดกลาง ตลาดสด และห้างท้องถิ่น ให้เกษตรกรที่สนใจนำผลผลิตไปวางจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าหอมหัวใหญ่ และกำกับดูแลการขนย้ายหอมหัวใหญ่นำเข้าให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง