“อรรถวิชช์"ยินดีไทยได้วัคซีนเข็มแรก ขอรัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

28 ก.พ. 2564 เวลา 9:08 น.100

"อรรถวิชช์" ยินดีประเทศไทยได้วัคซีนเข็มแรก ขอรัฐเร่งวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ กรอบเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวต้องชัด เพิ่มสถานกักตัว เตรียมรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกในวันนี้ และขอบคุณผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก สร้างความมั่นใจให้กับคนทั้งประเทศ และทราบว่ามีการส่งวัคซีนให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง 20,040 โดสแล้ว และหวังว่ารัฐบาลจะสามารถกระจายวัคซีนได้ตามระบบและแผนที่วางไว้

แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคิดควบคู่กันไป คือการวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ เมื่อมีการฉีดวัคซีนในจังหวัดท่องเที่ยว หรือจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี จะต้องประเมินสถานการณ์ความพร้อมด้วย เช่น หากมีการฉีดวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 60 อาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้ในลักษณะวัคซีนพาสปอร์ต รวมไปถึงการให้บริการวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติก็อาจทำได้เช่นกัน และต้องคาดการณ์ช่วงเวลาที่เป็นไปได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม

 

เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวอีกว่า นอกจากการเตรียมแผนเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่จะเป็นควบคู่กันก็คือ รัฐบาลต้องวางแผนเปิดรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายกลับเข้าประเทศ ด้วยการเพิ่มจำนวนสถานกักตัวของรัฐหรือ State quarantine ตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการจ้างงานที่จะมีมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้รัฐบาลต้องคิดวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ