14 เมษายน 2021

หมื่นรายอ่วม ขีดถนนอีอีซี384สายทับที่ชาวบ้านผวาราคาตกฮวบ

27 Feb 2021 03:00 น.
อ่าน 12,205 ครั้ง

หมื่นรายอ่วม ขีดถนนอีอีซี384สายทับที่ชาวบ้านผวาราคาตกฮวบ

ชาวบ้านหมื่นรายอ่วม ถนนตามผังอีอีซี 384 สาย ขีดทับบ้านเรือนประชาชน รวมตัวจี้ยกเลิก เหตุซื้อขายบ้านชะงัก ราคาที่ดินตกฮวบแบงก์ไม่กล้ารับจำนอง โวยสกพอ.-กรมโยธาฯ โฟกัส แผนโครงข่ายถนนใหม่–กำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้ชัด ด้านอีอีซีรับพยายามหาทางออกให้แล้ว


การบังคับใช้แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ครอบคลุม 5จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองนับตั้งแต่ วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่10ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา สร้างความวิตกไม่น้อยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ 3 จังหวัดอีอีซี

ถนน 384 สายพ่นพิษ

ทั้งนี้ เนื่องจาก ประชาชนร้องเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กำหนด แนวถนนสายใหม่และขยายเขตทางเดิม มากถึง 384 เส้นทาง บรรจุลงในแนบท้ายประกาศฯ มองว่าข้ามขั้นตอนการจัดทำประชาพิจารณ์ โดยคนพื้นที่ไม่เคยล่วงรู้มาก่อน ขณะสกพอ. อมรับว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ได้พยายามแก้ปัญหาดึงเส้นทางใหม่ 54เส้นทางที่ยังไม่ผ่านการประชาพิจารณ์ แยกออกมาเป็นเป็นโครงการลักษณะแนะนำแต่ติดปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าไม่สามารถกระทำได้ต้องระบุไว้เป็นถนนโครงการตามผังเมืองดังเดิมเพราะเกรงว่าอนาคตอาจไม่สามารถเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างได้

ชาวบ้านหมื่นรายอ่วม

ความเดือดร้อนเริ่มปรากฏ สถานการณ์โควิด-19ระบาดเจ้าของที่ดินจำนวนไม่น้อย ประสบวิกฤติต้องการขายทรัพย์สิน ปรากฏว่า สำนักงานที่ดิน สถาบันการเงิน ทักท้วง อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตทาง ซึ่งมีผลในทางกฎหมาย ขณะคนจะซื้อไม่กล้าเสี่ยงและไม่ทราบแน่ชัดว่า โครงการก่อสร้างถนน จะเกิดขึ้นเมื่อใดขณะถนนตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่เคยกำหนดไว้ 256สาย ดำเนินการไม่ถึง 10 เส้นทาง โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี หัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ตามผังเมืองเพียง 2 เส้นทางในรอบ30ปี สำหรับทางออก ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐกำหนดเส้นทางที่จำเป็นเร่งด่วน และระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการเมื่อใดเพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมหากต้องหาที่อยู่ใหม่ หากไม่ดำเนินการใดๆ ประเมินว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบมากกว่า10,000 คน โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ที่ขีดแนวถนน ทับบ้านเรือนประชาชนมองว่า เป็นการรอนสิทธิ์ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง


ผังถนนในอีอีซีเส้นทางทับชุมชนอื้อ

เริ่มจาก จังหวัดชลบุรี นางสาว มณฑาบริบูรณ์ธรกิจ ลูกบ้านในหมู่บ้านปิยะวัฒน์ ในฐานะกรรมการหมู่บ้าน เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า หมู่บ้านปิยะวัฒน์ ได้รับผลกระทบอย่างมาก จาก แนวถนนผังเมืองอีอีซี พาดผ่าน อย่างไรก็ตาม ลูกบ้านทั้งกว่า 300 หลังคาเรือน โดยไม่ยินยอมให้โครงการถนน ฉ 49 เกิดขึ้น เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีเขตทางกว้าง16เมตร แต่ ทางราชการต้องการขยายถนนนเพิ่มอีก 20เมตรโดยไม่รวม บาทวิถีให้ กินเนื้อที่บ้านเรือนประชาชน ทั้งแถบ ขณะเดียวกัน หากถนนภายในหมู่บ้านปิยะวัฒน์เป็นสาธารณะมีบุคคลภายนอกเข้าออก เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบ โฉนดที่ดิน ที่อยู่ในเขตทาง สำนักงานที่ดินและสถาบันการเงินไม่รับรองเนื่องจากอยู่ใน แนวถนนอนาคต อีกทั้งมูลค่าลดลง ถึงขั้นไม่มีใครซื้อ และที่ผ่านมาได้ทำหนังสือถึง กรมโยธาธิการกระทรวงหมาดไทย ศูนย์ดำรงค์ธรรม จังหวัดชลบุรี และ เลขาธิการอีอีซี คำตอบที่ได้รับคือกฎหมายบังคับใช้แล้ว รอเสนอคัดค้านช่วงจัดทำผังเมืองรวม 30 อำเภอ ซึ่งขณะนี้ อำเภอสัตหีบผังเมืองมีผลบังคับใช้แล้วและยังยืนยันแนวถนนตามผังอีอีซี

ตัดถนนเส้นไหนต้องชัด

สอดคล้องกับลูกบ้านโครงการเพลินวิว เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการถนนสายฉ 66 เขตทางกว้าง 20เมตร ระบุว่า ต้องการเรียกร้องให้ รัฐ แจกแจงให้ชัดเจนว่าต้องการก่อสร้างโครงการถนน ที่ดำเนินการได้จริง ตามแผน กี่เส้นทาง ใช้เวลากี่ปีเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม หาที่อยู่ใหม่ แต่หาก ไม่มีความชัดเจน ขีดแนวเส้นทางในลักณะหว่านเช่นนี้ แน่นอนว่า ชาวบ้าน ทุกรายเดือนร้อนแน่ แม้จะยอมรับว่าเขตอีอีซี ต้องรองรับความเจริญจะมีคนเข้าพื้นที่ในระยะ 20 ปีข้างหน้าไม่ตํ่ากว่า 6 ล้านคนแต่ทุกโครงการต้องชัด


ทุบราคาที่ดินร่วง

ขณะนายวินัย พ้นภัยพาล อดีต กำนัน เทศบาลตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ได้ทำความเข้าใจชาวบ้านว่า ถนนมากถึง 384เส้นทางหาก จะดำเนินการจริงต้อง ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้ง เมื่อประชาชน ไม่ต้องการ ท้องถิ่น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกัน

แต่ทั้งนี้ยอมรับว่า ได้รับว่าการกำหนดแนวถนนในลักษณะเช่นนี้อาจจะทบ ในเรื่องของ สถาบันการเงินไม่รับจำนอง เช่นเดียวกับการซื้อขายที่ดินในท้องที่เทศบาลอ่างศิลาซึ่งตนเองเป็นผู้ขาย ปรากฎว่าถึงเวลาจ่ายเงินเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 92 ล้านต้องลดลงเหลือ 90 ล้านบาท เพื่อให้ขายได้

“ฐานเศรษฐกิจ”สำรวจถนนใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทบ ชุนชน ไล่ตั้งแต่   ถนน สาย ฉ เขตทาง  20เมตร  ตัดผ่านชุมชนซอยประชาสรรค์  เชื่อม ถนนสาย ฉ18 แนวขนานจาก ง3 ตัด ฉ20 แนวเหนือ-ใต้ระยะทาง  600เมตร แนวเส้นทางใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร  เช่นเดียวกับ   จังหวัดชลบุรีมี ถนน สายใหม่ และขยายถนนเดิมมากที่สุด อย่าง ถนนสาย ฉ 66 ถนนสุขาภิบาล6-1 เขตทาง 20เมตรตัดผ่านชุมชนขนาดใหญ่ ไปจรดทิศใต้บริเวณทางรถไฟหมู่บ้านไทยออยล์ ของ กลุ่มไทยออยล์  ตัดทับหมู่บ้านเพลินวิลทิวเขาหมู่บ้านวิลไม้อีกทั้งชุมชนขาดใหญ่ บริเวณ เทศบาลบ้านสวน ชุมชนเพชรสยาม เขตทางที่ต้องขยาย 16เมตรจากเดิม 8เมตรแต่ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อทราบเรื่องต่างตกใจ ไม่ต่างกับ ชุมชนตลาดทุ่งควายกินจังหวัดระยองที่ ถนน ทับชุมชน และบริเวณตัวตลาดพื้นที่ค้าขายทำกินของชาวบ้าน ฯลฯ

อีอีซีแจงเร่งแก้ปัญหา

ด้านนางทัศนี เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชนสกพอ.ระบุว่า ถนนในโครงการอีอีซียอมรับว่ามีปัญหามาก ยอมรับว่าถนนทั้ง384 สาย มีโครงการใหม่ที่สกพอ.เสนอเพียง 54 เส้นทาง ซึ่งยังไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ นอกนั้นเป็นโครงการเก่าแทบทั้งสิ้นทางออกเพื่อ ลดผลกระทบของชุมชนจึงขอนำโครงการถนนทั้ง 54 เส้นทางออกเป็นถนนแนะนำแทนถนนในโครงการ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นติดปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 3 จังหวัด, กรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบทไม่ยินยอมโดยให้เหตุผลว่าหากไม่ระบุเป็นถนนในโครงการอีอีซี จะไม่สามารถเสนอของบประมาณพัฒนาได้ 

ที่มา : หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,657 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กระทรวงพลังงานดันปิโตรเคมีระยะที่ 4 ร่วมขับเคลื่อนแผนลงทุนพื้นที่ EEC

“ซี.พี.แลนด์”มองข้ามช็อตโควิด ลงทุนนิคมฯEECเฟส 2-ผุด 5 โรงแรมใหม่

พี ย้ายสถานีไฮสปีดเทรน 3 สนามบิน พัทยาวุ่นรื้อแผนโมโนเรล

‘บีโอไอ’ท้าพิสูจน์ปี 64 มั่นใจลงทุนจริง 4 แสนล้าน

"ตลาดอีอีซี"ต้องการแรงงานกว่า1.1 หมื่นอัตรา เปิดตำแหน่งงานว่าง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend