เปิดไทม์ไลน์โควิดกทม.เพิ่มอีก 16 ราย มีทั้งคนขับแท็กซี่-ผู้ช่วยพยาบาล-หมอดู

25 ก.พ. 2564 เวลา 10:57 น.4.0k

เช็กด่วน ! กทม.เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดที่สอบสวนโรคแล้วเพิ่มอีก 16 ราย หลากหลายอาชีพทั้ง คนขับแท็กซี่ - ผู้รับเหมา -นักเรียน-นักศึกษา-ผู้ช่วยพยาบาล-พนักงานธนาคาร -หมอดู

สถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 7 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,497 ราย (ระลอกใหม่ 961 ราย)

 

สถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อ ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 เป็นคนต่างจังหวัดที่แอดมิด (Admit)  รพ. ในพื้นที่ กทม. 193 ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 768 ราย การติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัวหรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาดและชุมชน


กทม.ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ (Timeline) ผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้ว 914 ราย และวันนี้มีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ใน กทม. ซึ่งได้สอบสวนโรคแล้วเสร็จเพิ่มอีก 16 ราย ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

 

สำหรับไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่สอบสวนโรคแล้วเสร็จเพิ่มอีก 16 ราย มีดังต่อไปนี้

 

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 915

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 915

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 916

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 917 ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 918

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 919

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 919


 

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 920

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 920

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 921

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 921

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 922

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 923

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 924

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 925

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 926

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 927