15 เมษายน 2021

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ ภาคเหนือเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 15 องศา

25 Feb 2021 01:00 น.
อ่าน 862 ครั้ง

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ ภาคเหนือเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 15 องศา

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ วันที่ 25 - 26 ก.พ. ลมตะวันตกพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านเมียนมาเข้าภาคเหนือ ส่งผลให้อุณหภูมิลด 1-3 องศา ส่วนภาคอื่นๆอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน


กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 มีนาคม 2564 โดยในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.พ. 64 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน


เว้นแต่ในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.พ. 64 จะมีลมตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส 

 

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น 

 

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ย้ำเตือนว่า ในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.พ. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 

 

และในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 มีนาคม 2564สำหรับการพยากรณ์อากาศแบ่งตามรายภาคต่างๆในช่วง 7 วันมีดังนี้ 


ภาคเหนือ


วันที่ 25 - 26 ก.พ. 64 

 

 • อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 64

 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    


วันที่ 24 - 27 ก.พ. 64 

 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

วันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 64 

 

 • ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส

 

ภาคกลาง


วันที่ 24 - 28 ก.พ. 64

 

 • เมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

วันที่ 1 - 2 มี.ค. 64

 

 • ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส
   

ภาคตะวันออก


วันที่ 24 - 27 ก.พ. 64

 • เมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

 

วันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 64 

 

 • ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)    


วันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 

 • เมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

 

วันที่ 1 - 2 ก.พ. 64 

 

 • ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    


วันที่ 24 - 28 ก.พ. 64 

 

 • เมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
 • ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

 

วันที่ 1 - 2 ก.พ. 64

 • ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


วันที่ 24 - 28 ก.พ. 64

 • เมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

วันที่ 1 - 2 มี.ค. 64 

 

 • ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส
Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend