"ม33เรารักกัน"อัพเดตเงื่อนไข"เพิ่งตกงาน"ลงทะเบียนรับ4,000บาทได้หรือไม่ 

23 ก.พ. 2564 เวลา 0:55 น.9.1k

"ม33เรารักกัน" แจงเงื่อนไขคุณสมบัติ "เพิ่งตกงาน"แต่เคยอยู่"ประกันสังคม มาตรา 33" ลงทะเบียนรับ 4,000บาทได้หรือไม่ 

 

หลังจากกระทรวงแรงงานได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียน ม.33เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 2564  ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในโครงการเพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาทแล้วจำนวน 7,395,520 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 15.00 น ) คิดเป็น 79.78% ของจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ 9.27 ล้านคน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คาดว่าการลงทะเบียนน่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 3 วันนี้

 
ส่วนกรณีผู้ประกันตน มาตรา33 ที่ตกงานหรือเพิ่งออกจากงาน จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวยา"ม33เรารักกัน" ได้หรือไม่นั้น  

ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า ตามรายละเอียดคุณสมบัติที่ระบุในเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ม.33 เรารักกัน (15 ก.พ. 64) หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ วันที่ 19 ม.ค. 64 จะถือว่ายังอยู่ในระบบ “ประกันสังคม มาตรา 33”  

กล่าวคือ หากออกจากงาน หรือตกงาน ขาดจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หลังวันที่ 19 ม.ค. 64 ยังได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน หากตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆแล้วมั่นใจว่าครบถ้วน ลงทะเบียนได้ที่ https://register.ม33เรารักกัน.com

หากออกจากงาน หรือตกงาน ก่อนวันที่ 19 ม.ค.63 ไม่สามารถรับสิทธิ ม33เรารักกันได้ แต่สามารถขอรับสิทธิเราชนะ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร 3แห่ง กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.ทุกสาขา จนถึง 5 มี.ค.64

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ส่งฐานข้อมูล "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ให้กับโครงการเราชนะ เพื่อใช้ในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะที่ต้องไม่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตน ม. 33 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ม.ค.64  ส่งผลให้ผู้ที่ออกจากงาน หรือ ตกงาน ก่อนวันที่ 19 ม.ค.64 จะไม่มีฐานข้อมุูลให้กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 หมดสิทธิรับ 4,000 บาท ม33เรารักกัน แต่มีสิทธิในกลุ่มมีสิทธิ รับเงิน เราชนะ 7,000 บาท เพียงแต่ต้องรับไปลงทะเบียนเราชนะ

 

เงื่อนไขลงทะเบียนม.33เรารักกัน www.ม33เรารักกัน.com

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน"ม.33 เรารักกัน"

-วันที่ 21 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

-วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง 

-วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ม.33เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com  และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปฯ “เป๋าตัง”

-วันที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5 ,12 เมษายน 2564 

ได้รับวงเงินผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท 

-วันที่ 22 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2564

เริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ 

-ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ  “ถุงเงิน”

-โครงการ “คนละครึ่ง”

-โครงการ “เราชนะ”

ส่วนขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ตามที่โครงการได้แจ้งไว้ มีดังต่อไปนี้ 

-วันที่ 15-28 มีนาคม 2564

ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ยื่นขอทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com

- วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564

ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง 

วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น‘เป๋าตัง’ 

วันที่ 12,19 เมษายน 2564

ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ครั้งละ 2,000 บาท

วันที่ 12 เมษายน– 31 พฤษภาค 2564  

เริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ้านธงฟ้าที่ใช้แอป “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

-คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ-โทร.สายด่วน1506 ตลอด 24 ชั่วโมง 

-การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง-โทร. 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง