ไทม์ไลน์"ผู้ติดเชื้อโควิด"กทม.เพิ่ม 16 ราย พบบุคลากรการแพทย์ติด 1 ราย

14 ก.พ. 2564 เวลา 17:09 น.775

เปิดไทม์ไลน์โควิด-19 กทม.ที่สอบสวนโรคแล้วเพิ่ม 16 ราย มีคลัสเตอร์จุฬาฯ 6 รายและบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่สามารถระบุหาสาเหตุได้อีก 1 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่ 923 ราย 

 

ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกรุงเทพฯประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

 

จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ 13 ก.พ. 64 (912 ราย) เป็นคนต่างจังหวัดที่แอดมิด ( Admit)  รพ.ในพื้นที่ กทม. 180 ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 732 ราย  การติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัวหรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน

 

ขณะที่ไทม์ไลน์ (Timeline)  ของผู้ติดเชื้อได้แถลงไปแล้ว 880 ราย  และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  มีไทม์ไลน์ (Timeline) ผู้ติดเชื้อที่อยู่ใน กทม. ซึ่งได้สอบสวนโรคแล้วเสร็จเพิ่มอีก 16 ราย  ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

 

สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้่อที่ได้สอบสวนโรคแล้วเสร็จจำนวน 16 ราย มีดังต่อไปนี้

 

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 881 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 881 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 882 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 882 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 883 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 883 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 884 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 885 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 886 (บุคลากรจุฬาฯ)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 887  (บุคลากรทางการแพทย์)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 887  (บุคลากรทางการแพทย์)

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 888

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด กทม.รายที่ 889