12 เมษายน 2021

ข่าวดี ! กทม.เปิดรับสมัครงาน 86 อัตรา

10 Feb 2021 16:13 น.
อ่าน 354 ครั้ง

ข่าวดี ! กทม.เปิดรับสมัครงาน 86 อัตรา

กทม.เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 86 อัตรา เช็กรายละเอียดตำแหน่งงานว่างพร้อมเงินเดือนได้ที่นี่!


นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

  • สำนักการแพทย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา
  • สำนักการระบายน้ำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา
  • สำนักงานเขตบึงกุ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
  • สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา
  • สำนักงานเขตวัฒนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา
     

สำหรับรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงอัตราค่าจ้าง มีดังต่อไปนี้

 

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการการเเพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการเเพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา ดังนี้


-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 10 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,460 บาท จำนวน 10 อัตรา 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการเเพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการเเพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 9711 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.msdbangkok.go.th  หัวข้อ ข่าวสาร สมัครงานสำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ และกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 23 อัตรา ดังนี้ 


-สังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 
สังกัดกองระบบคลอง กลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 2 ได้แก่


-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เรือขุด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 


กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 ได้แก่ 


-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา 


-ตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานประจำรถ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 


กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 ได้แก่


 -ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 8 อัตรา 


กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 ได้แก่ 

-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 4 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2611 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dds.bangkok.go.th/public_content/files/001/0005482_1.pdf 

 

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ดังนี้ 


-ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนพิชัยพัฒนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 


ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7000 ในวันและเวลาราชการ
 


สำนักงานเขตธนบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังนี้ 

 

-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา

 
-ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา


-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกกระบะเทท้าย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

 
-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 5 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2465 0025 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/thonburi  หัวข้อ ข่าวสาร ประกาศประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา ดังนี้ 


-ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 9 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 17 อัตรา -ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานประจำเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา


 -ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 


-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 4 ล้อ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 7 สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2381 8930 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/vadhana  หัวข้อ ข้อมูลราชการ การรับสมัครงาน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! กทม.-สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend