10 เมษายน 2021

กระทรวงอุตสาหกรรมอัด 54 ล้านดันเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

08 Feb 2021 12:35 น.
อ่าน 621 ครั้ง

กระทรวงอุตสาหกรรมอัด 54 ล้านดันเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรมอัด 54 ล้านดันเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เล็งขยายผลห้วยยายจิ๋ว ต่อยอดความสำเร็จยกระดับคุณภาพวิสาหกิจชุมชน


นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดสรรงบประมาณ 54 ล้านบาท เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายรวม 570 ราย 145 ผลิตภัณฑ์ 680 คน โดยจะขับเคลื่อนแนวนโยบายในการคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนทั่วไป ให้สามารถสร้างรายได้และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมะสมมาประยุกต์ 

ทั้งนี้  จากการดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3 เท่า หรือกว่า 100 ล้านบาท โดย กสอ. ได้วางเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นให้มีความโดดเด่น โดยการนำเสน่ห์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล

,2.พัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้เกิดการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโครงการการยกระดับการผลิตวิสาหกิจชุมชนด้วยระบบ คุณภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม และเทคโนโลยี

สุชาดา แทนทรัพย์

,3.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชน  โดยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึกรวมถึงระบบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงกับระบบฝึกงานของนักศึกษาสู่ท้องถิ่น โดยร่วมกันทำธุรกิจพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนเกษตรกรตลอดจนผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมรายใหม่ที่มีศักยภาพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการเสริมสร้างทักษะอาชีพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาและสร้างความเข็มแข็งชุมชนและ4.พัฒนาตลาดสินค้าในยุคนิวนอร์มอล แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และประชาชน ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (หมู่บ้านซีไอวี : CIV) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (พระราชดำริ) โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบการอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ กสอ. ดำเนินการและประสบความสำเร็จก็จะดำเนินการต่อในปีนี้ เช่น ห้วยยายจิ๋วโมเดล จ.ชัยภูมิ

นางสาวสุชาดา กล่าวต่อไปอีกว่า กสอ. เตรียมประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนห้วยยายจิ๋ว จ.ชัยภูมิ สามารถวิถีเกษตรในชุมชน สนับสนุนการแปรรูปผลิตผล จากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ไปยัง ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นนักธุรกิจชุมชนใหม่ ภายใต้โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนรายใหม่อย่างบูรณาการ (ห้วยยายจิ๋วโมเดล) ให้กับนักธุรกิจชุมชนรายใหม่ ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โดยตั้งเป้าผลผลิตจำนวน 200 คน

“การดำเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมมหภาคในอนาคต”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพปี 64 ขยายตัว 16.6% มูลค่ากว่า 2.7 พันล้าน

หมอยง ไขข้อสงสัย วัคซีน subunit vaccine ของ novavax

ยอดติดเชื้อโควิด 8 ก.พ.64 รายใหม่ 186 ในประเทศ 176 หายป่วยเพิ่ม 468 ราย

บลูมเบิร์กชี้ โควิด-19 อาจเป็นโรคระบาดที่จะอยู่คู่โลกของเราต่อไปอีกถึง 7 ปี

เปิดไทม์ไลน์ นนทบุรี ติดโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย ไม่แสดงอาการ


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend