7 มีนาคม 2021

กรมการจัดหางานเปิดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน

21 Apr 2016 15:55 น.
อ่าน 347 ครั้ง

กรมการจัดหางานเปิดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน

Breaking-Newsกรมการจัดหางานเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางระบบอิ นเตอร์เน็ต สามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที ่http://empui.doe.go.th/auth/ index
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้พัฒนาการให้บริการแก่คนหางานที่ เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานโดยให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทางhttp://empui.doe.go.th/auth/ index โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตั วประชาชนในการเข้าสู่ระบบซึ่งตรวจสอบข้อมู ลจากกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวบุคคลใน การใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ตได้และการบริ การดังกล่าวยังสามารถออกหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณี ว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยั นในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญั ติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้อีกด้วย

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend