15 เมษายน 2021

กรรมการแข่งขันจับตาช้อปปี้ สร้างเงื่อนไขทางเลือกส่งสินค้า

29 Jan 2021 14:14 น.
อ่าน 227 ครั้ง

 กรรมการแข่งขันจับตาช้อปปี้    สร้างเงื่อนไขทางเลือกส่งสินค้า

สขค. จับตาดูพฤติกรรมช้อปปี้   ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่  กรณีการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้า


นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า   จากกรณีที่มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าช้อปปี้ (Shopee) ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่  ซึ่งเป็นช่องทาง (Platform) จำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้าโดยจะเป็นผู้เลือกบริษัทขนส่งสินค้าเองส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของช้อปปี้อาจได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าได้น้อยลง  เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้รับความสะดวกในการเลือกผู้ขนส่งสินค้าเอง  โดยต้องใช้ผู้ขนส่งสินค้าที่ช้อปปี้กำหนดเท่านั้นซึ่งจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย 

 กรรมการแข่งขันจับตาช้อปปี้    สร้างเงื่อนไขทางเลือกส่งสินค้า

 สขค.  ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของช้อปปี้ ซึ่งเป็นช่องทาง (Platform) จำหน่ายสินค้าออนไลน์รายใหญ่  ปรากฎข้อเท็จจริงว่า ช้อปปี้ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งสินค้าจากเดิมให้เลือกผู้ขนส่งสินค้าได้เอง เป็นการกำหนดผู้ขนส่งสินค้าเฉพาะรายที่มีมาตรฐานในการจัดส่งสินค้า (Standard delivery) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าผ่านช่องทาง (Platform) ของช้อปปี้ ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าน้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้รับความสะดวกในการเลือกผู้ขนส่งสินค้าเอง โดยต้องใช้ผู้ขนส่งสินค้าที่ช้อปปี้กำหนดเท่านั้น และอาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย พฤติกรรมการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้า อาจเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กรณีเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ จะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีทีกระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จะมีโทษทางปกครองปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

 

 


เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงพฤติกรรมการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้าของช้อปปี้ดังกล่าว รวมทั้งจะกำกับดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายอื่นด้วย หากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดต่อไป และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม  สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend