28 กุมภาพันธ์ 2021

เปิดรายละเอียดคนพิการ-ผู้ดูแลคนพิการ กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กที่นี่

25 Jan 2021 03:09 น.
อ่าน 1,000 ครั้ง

เปิดรายละเอียดคนพิการ-ผู้ดูแลคนพิการ กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กที่นี่

เปิดรายละเอียดคนพิการ-ผู้ดูแลคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ให้กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นไม่ต้องมีคนค้ำ


จากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เปิดให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ วงเงิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่เสียดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ปีแรก 
 

สำหรับรับรายละเอียดกู้เงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีดังนี้
รายละเอียด


  - วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย


  - ไม่มีผู้ค้ำประกัน


  - เปิดให้บริการยื่นกู้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564คุณสมบัติผู้กู้


  - มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ


  - ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)


  - มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้


  - ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด


  - ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19


เอกสารใช้ในการขอกู้


  - บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)


  - ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)


  - รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน


  - แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น


  - สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม


  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)


** กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น


  - ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ


  - หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ


  - เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน


หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

 ผู้พิการ และ คนดูแลคนพิการ  ยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.64ที่ efund.dep.go.th 

- หลังจากคลิกเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว

- กรอกประเภท

- กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

- กรอก ชื่อ นามสกุล

 

แบบฟอร์มยื่นกู้

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่
สายด่วน 1479 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

9 ธันวาคม "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" - "เบี้ยผู้พิการ" พร้อมโอน

เงินเข้าแล้ววันนี้ เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติม

เช็กเลย ผู้พิการถือ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"รับเพิ่ม 200 บาท โอนวันนี้

"กรมบัญชีกลาง"พร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

เปิดเงื่อนไขปรับ "เบี้ยคนพิการ" 1,000 บาท กลุ่มไหนได้เงินเพิ่ม - กลุ่มไหนชวด!

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend