บขส.ปรับเส้นทางเดินรถใหม่ 37 เส้นทาง สกัดโควิด

21 ม.ค. 2564 เวลา 12:05 น.241

บขส. เดินหน้าปรับเส้นทางเดินรถ 37 เส้นทาง หลังผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดลดน้อยลง เหลือผู้โดยสารใช้บริการ (เที่ยวไป-กลับ) ประมาณกว่า 20,000 คนต่อวัน เข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 ในการเข้าใช้สถานีขนส่ง-รถโดยสาร

ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายจังหวัด ส่งผลให้ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดลดน้อยลงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา บขส. จึงได้มีการปรับตารางการเดินรถ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการ 8 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-น่าน, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-แม่สาย, กรุงเทพฯ-เชียงคำ ,กรุงเทพฯ-หล่มเก่า และกรุงเทพฯ-คลองลาน รวม 20 เที่ยววิ่ง

 

 

สำหรับเส้นทางเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 22 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-โขงเจียม, กรุงเทพฯ-มุกดาหาร, กรุงเทพฯ-นครพนม, กรุงเทพฯ-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ-หนองคาย, กรุงเทพฯ-สกลนคร, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี และกรุงเทพฯ-สระบุรี รวม 31 เที่ยววิ่ง

 

 

ส่วนเส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการ 7 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย, กรุงเทพฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก, หมอชิต2-ภูเก็ต, หมอชิต2-กระบี่, หมอชิต2-ตรัง-สตูล, หมอชิต2-เกาะสมุย, และหมอชิต2-หาดใหญ่-สงขลา รวม 17 เที่ยววิ่ง

 

 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถ บขส.และรถร่วมฯ จะลดลงโดยปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการ (เที่ยวไป-กลับ) ประมาณกว่า 20,000 คนต่อวัน แต่ บขส. ยังคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารขั้นสูงสุด ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และปฏิบัติตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก อาทิ มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้พนักงานฯ และผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง และกำชับให้ พนักงาน บขส. และ รถร่วม ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้งดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ และ หมอชนะหรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทางด้วย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เดินทางข้ามจังหวัด" เช็ก www.moicovid.com ครบจบที่เดียว

เคลียร์ชัด “เดินทางข้ามจังหวัด” เงื่อนไขเข้า-ออกพื้นที่ควบคุม เช็กได้ที่นี่

ชาวบ้าน มึน “เดินทางข้ามจังหวัด” ถาม moicovid ตกลงเอายังไงแน่

"เดินทางข้ามจังหวัด" พื้นที่ควบคุมสูงสุด เงื่อนไข-แนวปฏิบัติอย่างไร เช็กได้ที่นี่

สรุปรายละเอียด ขอเอกสารรับรอง "เดินทางข้ามจังหวัด" ได้ที่ไหน

แท็กที่เกี่ยวข้อง