13 พฤษภาคม 2021

“เราชนะ” เช็กเงินฝากพบ 3 ล้านบัญชี หมดสิทธิรับเงินเยียวยา3500

20 Jan 2021 09:40 น.
อ่าน 184,435 ครั้ง

“เราชนะ” เช็กเงินฝากพบ 3 ล้านบัญชี หมดสิทธิรับเงินเยียวยา3500

“เราชนะ”เช็กข้อมูล เปิดบัญชีเงินฝากล่าสุด จากธปท.พบวงเงินเกิน 500,000 บาท หมดสิทธิรับเงินเยียวยากว่า 3 ล้านบัญชี อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ์ รอตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกว่า 105 ล้านบัญชี


1 ในเงื่อนไขสำคัญของโครงการเราชนะ ที่ผ่านความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้ที่จะได้สิทธิรับเงินเยียวยารายละไม่เกิน 3,500 บาท หรือเงินเยียวยา3500 ต้องไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

“ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบเช็กข้อมูลยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) พบว่า ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 มีทั้งสิ้น 105,421,282 บัญชี ในจำนวนนี้มีบัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 102,211,374 บัญชี และบัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างเกิน 500,000 บาท จำนวน 3,209,908 บัญชี

 

บัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 102,211,374 บัญชี

- ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 91,710,502 บัญชี

- เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 4,117,093 บัญชี

- เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 3,322,907 บัญชี

-เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 3,060,872 บัญชี

 

บัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างไม่เกิน 500,000 บาทข้างต้น แม้ว่าจะเป็นบัญชีที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา3500 จากโครงการเราชนะ แต่กระทรวงการคลังจะต้องตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกของผู้ที่จะได้รับสิทธิอีกครั้งว่ามีเงินฝากทั้งหมดกี่บัญชี เมื่อรวมทุกบัญชีแล้วเกิน 500,000 บาทหรือไม่ หากไม่เกินก็จะได้รับสิทธิบัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างเกิน 500,000 บาท ที่ไม่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาเราชนะ จำนวน 3,209,908 บัญชี 

- เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 1,482,070 บัญชี

- เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวน 1,584,776 บัญชี

- เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท จำนวน 93,241 บัญชี

- เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท จำนวน 27,184 บัญชี

- เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท จำนวน 12,405 บัญชี

- เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท จำนวน 5,599 บัญชี

- เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท จำนวน 3,117 บัญชี

- ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1,516 บัญชี


 

อย่างไรก็ตามในการดำเนินโครงการเราชนะ กระทรวงการคลัง ไม่ได้พิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝากอย่างเดียว แต่ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ ไว้ดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลจากการรับเงินเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”จากมาตรการต่างๆของรัฐบาล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เราชนะ”เคลียร์ชัด สิทธิรับเงินเยียวยา รายได้ไม่เกิน 3 แสน ไม่รวมลดหย่อนภาษี

รมว.คลัง เคลียร์ชัด หลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา “เราชนะ”

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้ รมว.คลัง ย้ำชัดเบิกเป็นเงินสดไม่ได้

เคาะ“เราชนะ” โอนเข้า"เป๋าตัง" สัปดาห์ละ 1000 บาท ไม่จ่ายเงินสด 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน ได้เฮ หลัง ครม.ไฟเขียวรับเงินเยียวยา"เราชนะ" 3,500 บาท

"เราชนะ" มติครม.ล่าสุด 31.1 ล้านคนเฮ ได้สิทธิเงินเยียวยา 5 กลุ่มถูกตัดสิทธิ

 

ที่มาข้อมูลยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend