7 มีนาคม 2021

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานประเทศมาเลเซีย

21 Apr 2016 11:40 น.
อ่าน 97 ครั้ง

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานประเทศมาเลเซีย

นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับบริษัท ROTOL FOOD-CHAIN (M) SDN BHD ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ประกอบอาหารจำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างพื้นฐาน 5,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 44,074 บาทต่อเดือน และตำแหน่งผู้ช่วยประกอบอาหารจำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างพื้นฐาน 3,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 26,444 บาทต่อเดือน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 เมษายน 2559) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ละ 6 วัน นายจ้างรับผิดชอบค่าทำประกันเงินทดแทนตามที่ทางการกำหนด พร้อมจัดหาที่พักและพาหนะรับส่งให้ฟรี จัดให้มีการตรวจโรคประจำปีตามที่กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียกำหนด และรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับประเทศไทย เมื่อทำงานครบสัญญา 2 ปี การลาประจำปี 8 วัน ลาป่วยไม่เกินปีละ14 วัน วันหยุดเทศกาล 11 วัน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10,สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2245-1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend