“กรมอุทยานแห่งชาติ” ชี้หมู่บ้านแม่เกิบไม่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

13 ม.ค. 2564 เวลา 4:20 น.162

“กรมอุทยานแห่งชาติ” ชี้หมู่บ้านแม่เกิบ จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่านายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้กล่าวถึงกรณีที่ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ หรือ พิมรี่พาย ซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้เดินทางพร้อมคณะไปยังหมู่บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับเด็กๆในพื้นที่ดังกล่าว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดดราม่าในด้านต่างๆขึ้น ซึ่งนายศรีสุวรรณ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมหน่วยงานภาครัฐปล่อยให้เกิดหมู่บ้านแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

              จากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าบ้านแม่เกิบเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆอยู่ภายในหมู่บ้านศาลาเท ม.15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย มีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีประชากร 177 คน 41 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร มีระยะทาง 240 กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับเส้นทางจากอมก๋อยเข้าสู่พื้นที่ ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนาข้าวไร่หมุนเวียน เพื่อบริโภคและรับจ้างทั่วไป ภายในพื้นที่มี ศศช.บ้านแม่เกิบ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) สังกัด สนง.กศน.ชม. มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน อยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊าง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร

โดยชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนมีการตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2522 และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียนและบ้านแม่เกิบ อยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร ห่างจากแนวเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 30 กิโลเมตร  ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) 6 กิโลเมตร

ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีครม.” 30 มิถุนายน 2541 แล้ว โดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรองจำนวน  72 แปลง ซึ่งมีแผนที่และรายละเอียดปรากฎชัดเจน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง