ยืนยันข่าวจริง!รัฐฯแจก"เงินเยียวยา"3,500บาท

12 ม.ค. 2564 เวลา 19:00 น.858

ยืนยันข่าวจริง-แจกจริง ครม.อนุมัติแจก"เงินเยียวยาโควิด" 3,500 บาท/เดือน พร้อมลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,500 บาท/เดือน และลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 


โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563  ได้เห็นชอบมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ เบื้องต้นได้มีการพิจารณาเงินเยียวยา3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน และได้ให้กระทรวงการคลัง เร่งจัดทำรายละเอียดเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของโควิด-19 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงขอพิจารณาให้การช่วยเหลือในช่วง 2 เดือนก่อน

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าทั้งในส่วนของครัวเรือน ,กิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่รอบบิลเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ซึ่งครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะงดเก็บค่าไฟฟ้า 90 หน่วยแรก


ส่วนที่ใช้เกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ก็ให้ลดตามอัตราที่กำหนด สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ซึ่งไม่รวมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก สำหรับค่าน้ำประปาลดลง ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 2 เดือน คือรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

ข่าวจริง!รัฐฯแจกเงินเยียวยา3,500บาท
 


ส่วนข่าวที่บอกว่า"เราไม่ทิ้งกันรอบใหม่รับ 8,000 บาท (4,000 บาท 2 เดือน)  และคนละครึ่งเพิ่มเป็น 5,000 บาท 3 เดือนนั้น เป็นข่าวปลอม ข้อมูลเป็นเท็จ


โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่า ข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริง โดยขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่มีการอนุมัติโครงการเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่แต่อย่างใด และสำหรับโครงการคนละครึ่งยังคงจ่ายเงินให้แค่ 3,500 บาท ไม่ใช่ 5,000 บาท ตามที่มีการแชร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร. 1689


 

ข่าวปลอม เราไม่ทิ้งกันรอบใหม่รับ 8,000 บาท/คน ส่วนคนละครึ่งเพิ่มเป็น 5,000 บาท 3 เดือน

แท็กที่เกี่ยวข้อง