9 มีนาคม 2021

นายจ้าง-ลูกจ้าง เฮ งดส่งเงินสำรองเลี้ยงชีพ ถึงมิ.ย.64

11 Jan 2021 11:02 น.
อ่าน 23,924 ครั้ง

นายจ้าง-ลูกจ้าง เฮ งดส่งเงินสำรองเลี้ยงชีพ ถึงมิ.ย.64

คลังขยายเวลาให้ นายจ้างและลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หยุดหรือเลื่อน นำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก 6 เดือน ถึง มิ.ย.64


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีมาตรการขยายเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อน นำส่งเงินเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กองทุนฯ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

กุลยา ตันติเตมิท

ทั้งนี้ยังนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อเนื่อง และคงสมาชิกภาพไว้ จากเดิมที่ผ่อนผันให้จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนธันวาคม 2563  ภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติเดิม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ในปัจจุบัน“เรามุ่งหวังให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานในระบบยังคงสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสามารถออมผ่านกองทุนฯ หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของของโรโควิด-19 คลี่คลายลง เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเมื่อแรงงานในระบบเหล่านั้นผ่านพ้นวัยทำงาน”

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟเขียว"งดสมทบ"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีก6เดือน

รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุ

5 เหตุผลที่ควรคงเงินและขอรับเป็นงวดในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend