ซีพีเอฟ หนุนการทำงานเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์

06 ม.ค. 2564 เวลา 6:13 น.78

รายงานข่าว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชนรอบฟาร์ม-โรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ  เข้มงวดเฝ้าระวัง ป้องกัน สกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19    

ซีพีเอฟ หนุนการทำงานเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์     
                
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - 19 รอบใหม่ หน่วยบริการสาธารณสุขถือเป็นหน่วยบริการหลัก ในการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในระดับชุมชน ซึ่งฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. และชุมชน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับรพ.สต.ในพื้นที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด - 19              

นายสำเริง นพชำนาญ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคอกม้า อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กล่าวว่า ได้รับความอนุเคราะห์แอลกอฮอล์ จากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิวของซีพีเอฟ เพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการสาธารณสุข  สังกัดสาธารณสุขอำเภอปะทิว(รพ.สต.) 12 แห่ง (ครอบคลุมพื้นที่บริการ 7 ตำบลของอำเภอปะทิว)  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต ในการดำเนินกิจกรรมควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19

ซีพีเอฟ หนุนการทำงานเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์     
   
ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ดูแลพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน หมู่บ้านใกล้สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 17 แห่ง สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. อาทิ แอลกอฮอล์ 95% เครื่องกดเจลชนิดเท้าเหยียบ สเปรย์ แอลกอฮอล์  Face Sheild หน้ากากผ้า มอบให้โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปะทิว รพ.สต.ตำบลบ้านคอกม้า รพ.สต.ตำบลสะพลี รพ.สต.ตำบลชุมโค  รพ.สต.ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว สถานีตำรวจภูธร อ.ปะทิว เทศบาลตำบลบางสน เทศบาลตำบลปะทิว ประมงจังหวัด โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน เป็นต้น   

โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา สนับสนุนการทำงานของ รพ.สต.ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยปรับรูปแบบจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงวัยเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นการนำสิ่งของมอบผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.นำไปกระจายมอบให้ผู้สูงวัยในชุมชนที่ป่วยติดเตียง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนดของซีพีเอฟ สนับสนุนแอลกอฮอล์ล้างมือผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา และอสม. เพื่อใช้บริการให้แก่ประชาชนที่มาซื้อของที่ตลาด  โดยสามารถนำมาเติมแอลกอฮอล์ได้ตลอดจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลาย 

ซีพีเอฟ หนุนการทำงานเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรีของซีพีเอฟ ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาลบ้านโป่ง อสม. รพ.สต.ดอนกระเบื้อง กาชาดอำเภอบ้านโป่ง กาชาดราชบุรี และกรมการปกครองท้องถิ่น โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์  หน้ากากผ้า มอบให้ อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยใช้ตรวจคัดกรองคนในชุมชน      
  
นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ช่วงต้นปี  2563 จนถึงปัจจุบัน ซีพีเอฟยกระดับมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร โดยที่โรงงานและฟาร์มของบริษัททั่วประเทศ ยึดแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด การเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ลดการสัมผัสเพื่อลดการปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอดกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภค