สหรัฐฯประกาศเอดียางรถยนต์จากไทย เรียกเก็บภาษี 13-22%

04 ม.ค. 2564 เวลา 15:06 น.819

สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเอดียางรถยนต์ไทย 13-22%

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า กรมการค้าต่างประเทศ  โดยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงกรณีที่สหรัฐฯประกาศอัตราอากรAD เบื้องต้น กับสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กจากไทย เมื่อวันที่29 ธันวาคม2563 ว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้ประกาศผลการพิจารณาอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) เบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการ AD กับสินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires: PVLT) จากเกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ในเบื้องต้น DOC พบว่าผู้ส่งออกสินค้ายาง PVLT จากเกาหลีใต้มีอัตราอากร AD อยู่ที่ร้อยละ 14.24-38.07% และผู้ส่งออกจากไต้หวันมีอัตราอากร AD อยู่ที่ 52.42-98.44% สำหรับผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวจากไทยมีอัตรา AD อยู่ที่ 13.25 - 22.21% ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยบริษัท แอล แอล ไอ ที (ประเทศไทย) จำกัด มีอัตรา AD อยู่ที่ 22.21% และบริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดมีอัตรา AD อยู่ที่ 13.25% สำหรับผู้ส่งออกรายอื่นจากไทยมีอัตรา AD อยู่ที่ 16.66% ทั้งนี้ พบว่าผู้ส่งออกสินค้า PVLT จากเวียดนามมีอัตราอากร AD อยู่ที่ 0-22.30% รวมทั้งพบว่ามีอัตราอากรจากการอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) อยู่ที่ 22.27%

สหรัฐฯประกาศเอดียางรถยนต์จากไทย  เรียกเก็บภาษี 13-22%

 

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น (Case Brief) ต่อผลการไต่สวนดังกล่าวได้ภายใน 21 วัน และหากประสงค์ให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) สามารถยื่นคำขอต่อ DOC ได้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงประกาศใน Federal Register ซึ่ง DOC มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาอัตรา AD ชั้นที่สุด ในวันที่13 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (United States International Trade Commission: USITC) มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาด้านความเสียหายชั้นที่สุด ในวันที่28 มิถุนายน 2564 กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการติดตามและแจ้งผลให้ทราบในลำดับต่อไป

 

ทั้งนี้สหรัฐนำเข้ายางรถยนต์จาก 4 ประเทศคือ ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ และไต้หวันประมาณ4พันลานดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าเกือบ2พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากไทยเมื่อปี2562 และ1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้

แท็กที่เกี่ยวข้อง