“บีโอไอ” ระดมรัฐ-เอกชนวางกลยุทธ์ลงทุนรับเศรษฐกิจฟื้นตัวหลัง "โควิด-19"

22 ธ.ค. 2563 เวลา 6:05 น.95

“บีโอไอ” ระดมสมองภาครัฐและเอกชนด้านเศรษฐกิจกว่า 30 องค์กร เตรียมแผนรองรับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังโควิด-19

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ “บีโอไอ” (BOI) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บีโอไอเตรียมจัดประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนรายใหญ่กว่า30 องค์กรเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนของไทยในปี 64

สำหรับภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ (สศช.) ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (Covid-19) ภาคธนาคาร รวมถึงภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศครอบคลุมกิจการที่มีความสำคัญ เช่น พลังงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคโทรคมนาคม นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม

“บีโอไอ” ระดมรัฐ-เอกชนวางกลยุทธ์ลงทุนรับเศรษฐกิจฟื้นตัวหลัง "โควิด-19"

“แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละประเทศมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนที่จะเริ่มกลับมาในปี 64 ซึ่งไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนบีโอไอจึงเตรียมความพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและหามาตรการรองรับกิจการใหม่ๆที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต”

นางสาวดวงใจ กล่าวต่อไปอีกว่า การระดมความคิดเห็นครั้งดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและบีโอไอมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะนำข้อคิดเห็นของภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคเอกชนมากำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยในเวทีโลก

“ในช่วง 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) ปี 63 นี้แม้ผู้ประกอบการจะชะลอการลงทุนใหม่แต่สำหรับคำขอรับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกลับเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการในประเทศไทยมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคตดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็พร้อมที่จะรองรับการลงทุนที่จะกลับมาด้วยเช่นกัน”

แท็กที่เกี่ยวข้อง