ซีพีเอฟร่วมมือวิชาการอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

11 ธ.ค. 2563 เวลา 6:09 น.106

ม.แม่โจ้ - ซีพีเอฟ ลงนาม MOU วิชาการด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ร่วมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจที่ได้มาตรฐาน

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาการศึกษา งานวิจัย และงานวิชาการ ด้านการเลี้ยงไก่กระทงครบวงจร และเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกของประเทศไทย 

ซีพีเอฟร่วมมือวิชาการอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษา การวิจัย งานวิชาการ การเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจที่ได้มาตรฐานร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเลี้ยงไก่กระทง การเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร โดยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีร่วมกัน 

ซีพีเอฟร่วมมือวิชาการอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการมีสถานที่เข้าฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านปศุสัตว์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ นอกจากนั้น การเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจที่ได้มาตรฐานยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง