บขส.เผยประชาชนเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาช่วงหยุดยาว 

10 ธ.ค. 2563 เวลา 2:40 น.65

ผู้โดยสารเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวแล้ว ขณะที่ บขส.ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส. ,รถร่วม , รถตู้) จำนวน 4,437  เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร , ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย ) จำนวน 62,359 คน 

ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดยาว 10-13 ธันวาคม 2563 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส. ,รถร่วม, รถตู้) รวมกว่า 5,000-6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร , ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย ) ได้ประมาณวันละ 100,000 คน 

บขส.เผยประชาชนเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาช่วงหยุดยาว 

 

 

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอพไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและหากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

แท็กที่เกี่ยวข้อง