10 เมษายน 2021

“เกรียงศักดิ์” เตรียมวางมือ ส่งไม้ต่อนายกสมาคมคนใหม่ 12 ธ.ค.

10 Dec 2020 08:55 น.
อ่าน 479 ครั้ง

“เกรียงศักดิ์” เตรียมวางมือ ส่งไม้ต่อนายกสมาคมคนใหม่ 12 ธ.ค.

นายกสมาคมโรงสีข้าว ประกาศ พร้อมส่งไม้ต่อให้กับนายกสมาคมคนใหม่ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ฝากสานต่อเครื่องมือตรวจสอบสายพันธุ์ และแยกชนิดข้าวเปลือก เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการรับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสด จากเกษตรกรและผู้ค้าข้าวเปลือก


เกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์

 

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าอยากจะส่งสาร์นถึงเพื่อนสมาคมชิกจากคนๆหนึ่งที่อยู่กับสมาคมฯมากว่า 20 ปี อยากฝากข้อคิดเล็กๆ ก่อนที่จะครบวาระอำลาจากตำาแหน่ง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้  ซึ่งก็ได้มีท่านที่เสนอตัวขันอาสาเป็นนายกสมาคมฯที่ได้มีการเสนอตัวให้สมาชิกรับทราบและรับพิจารณาแล้ว แต่หากท่านใดที่มีความประสงค์จะขันอาสาแต่ยังไม่ได้ประกาศตัว  จึงอยากขอแจ้งว่าท่านที่มีความประสงค์ยังคงสามารถเสนอตัวต่อที่ประชุมในวันประชุมใหญ่ได้เช่นกัน

 

 

สำหรับการลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฯที่เคยมีมาในอดีต จะเห็นว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่การแข่งขันมีผู้ขันอาสามากกว่าหนึ่งท่าน ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี รวมถึงครั้งนี้เช่นกัน  และอยากจะฝากถึงทุกท่านว่า แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเช่นไร ก็ขอให้ทั้งท่านผู้ขันอาสาและผู้สนับสนุนยังคงทำงานร่วมกัน เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม และยอมรับในผลการเลือกตั้งที่ออกมา เพราะเรามีกันอยู่เพียงเท่านี้ จึงต้องรักษากันไว้  อีกทั้งเราชาวโรงสี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ด้วยกันทุกคน สมาคมโรงสีข้าวไทยที่ซึ่งเป็นที่รวมความรักความสามัคคีจะยังคงต้องตั้งอยู่อย่างสง่างาม เป็นเกียรติ เป็นศรี ของเราชาวโรงสีอย่างที่เป็นมาตลอดหลายทศวรรษ   โดยสมาคมโรงสีข้าวไทยนั้นนับว่าเป็นสมาคมของโรงสีทั่วประเทศ มีสมาชิกรวม 58 จังหวัดกระจายทั่วประเทศ ไม่ว่า เหนือ กลาง อีสาน ใต้  ตะวันออก และตะวันตก รวมมีสมาชิกกว่า 600 ราย


 “ในฐานะคนๆหนึ่งที่ทำงานให้กับสมาคมฯและสมาชิกอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ซึ่งไม่เคยหันหลังให้กับสมาคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ผมนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์  ได้เข้าร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยตั้งแต่ ปี 2542 โดยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย รวมทั้งสิ้น 8 สมัย  อีกทั้งคลุกคลีอยู่ในวงการโรงสีข้าวมาร่วม 30 กว่าปี   ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยในปี พ.ศ. 2560 และในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็จะครบวาระสมัยที่ 2 ของการเป็นนายกสมาคมฯแล้ว  จึงสมควรแก่เวลาที่จะต้องอำลาตำแหน่งตรงนี้  ผมต้องขอขอบคุณนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ทั้ง 5 ท่าน ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจ แต่งตั้งให้ผมทำหน้าที่เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยในยุคสมัยของท่าน”

 

“เกรียงศักดิ์” เตรียมวางมือ ส่งไม้ต่อนายกสมาคมคนใหม่ 12 ธ.ค.

 

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 2 วาระ 4 ปี ผมขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร  และสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับสมาคมเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งในการเป็นตัวแทนของสมาคมฯเข้าร่วมประชุมกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในสมาคมอีกด้วย  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวทำให้สมาคมฯดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและสร้างประโยชน์ให้กับวงการข้าว ซึ่งถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เกือบทั้งสิ้น

 

"ก็ขอขอบคุณภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้เกียรติ ให้ความสำคัญ โดยการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือ อนุกรรมการ ในด้านต่างๆ และให้โอกาสสมาคมโรงสีข้าวไทยได้แสดงความคิดเห็น  อีกทั้งต้องขอขอบคุณสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าว เช่น สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย และ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น  รวมไปถึงสื่อมวลชนที่ให้เกียรติติดตามนำเสนอข่าวสารต่างๆของสมาคมฯเพื่อให้ สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ และขอบคุณท่านที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของสมาคมฯในช่องทางต่างๆ หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบ้างไม่มากก็น้อย"

 

“เกรียงศักดิ์” เตรียมวางมือ ส่งไม้ต่อนายกสมาคมคนใหม่ 12 ธ.ค.

 


"ปัจจุบันราคาข้าวได้ปรับตัวดีขึ้นทุกชนิดข้าว โดยข้าวเปลือก ปี 63/64 ราคา ณ ปัจจุบัน หอมมะลิ ความชื้น15%ราคาอยู่ที่  12,000-12,500บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 5% ที่ความชื้น15%ราคาอยู่ที่ 8,800-9,300 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี ความชื้น15%อยู่ที่ราคา 10,600-11,000 บาท/ตัน   ข้าวเหนียว 11,500-12,500 บาท/ตัน  เช่นเดียวกับข้าวสาร ปี 63/64 ที่ราคาปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน  หอมมะลิ 24,000-25,000 บาท/ตัน ข้าวขาว 5%  13,700-14,000 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 18,000-19,000 บาท/ตัน   ข้าวเหนียว 21,000-23,000 บาท/ตัน ซึ่งราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากการปรับตัวตามสภาวะตลาด ทั้งนี้คาดว่าเงินที่จะต้องนำมาใช้ในโครงการประกันชดเชยรายได้นั้นจะปรับลดลงมา"

 

“เกรียงศักดิ์” เตรียมวางมือ ส่งไม้ต่อนายกสมาคมคนใหม่ 12 ธ.ค.

 

อย่างไรก็ดีอยากจะฝากคณะกรรมการชุดใหม่คือ เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่ทางสมาคมฯ ได้ร่วมลงนามใน MOU กับ บริษัท อีซีไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด โดยมีความตั้งใจและวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาวิธีพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบสายพันธุ์ และแยกชนิดข้าวเปลือกทั้งหอมมะลิ หอมปทุมธานี รวมถึงสายพันธุ์ข้าวอื่นๆเพื่อนำมาใช้ในงานภาคสนามสำหรับขั้นตอนการรับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดจากเกษตรกรและผู้ค้าข้าวเปลือก  โดยหวังอยากที่จะให้มีการสานต่อ เนื่องจากหากสามารถพัฒนาให้สำเร็จขึ้นได้จริง นวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์แก่วงการข้าวเป็นอย่างยิ่ง  สุดท้ายนี้หากในช่วงเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งได้ขาดตกบกพร่องส่วนใด ต้องถือโอกาสนี้ขออภัยสมาชิกทุกท่าน  ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาสและให้กำลังใจ และก็ขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend