4 มีนาคม 2021

ตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด

28 Nov 2020 18:05 น.
อ่าน 213 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด

"รมต.เฉลิมชัย - ประภัตร" นำทีมผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด จุดเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ของภาครัฐแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่


ตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด (มูลนิธิดิอาร์ค) จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวสรุปและรายงานผลการดำเนินงานฯ   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2561 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่มูลนิธิ ดิ อาร์ค โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้สุนัข "โบตัน" สุนัขป่วยที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรับไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโครงการสถานพักพิงสัตว์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์คในเวลาต่อมาตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด

 

"กรมปศุสัตว์"  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ ได้รับสนองงานของพระองค์ ในการวางแผนออกแบบสถานที่พักพิงสัตว์และดำเนินโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ของมูลนิธิ ดิ อาร์ค โดยมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมถวายงาน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลลวงเหนือ โครงการชลประทานเชียงใหม่ โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินงานในพื้นที่ 5-0-10 ไร่ หรือ 2,010 ตารางวา งบประมาณในการก่อสร้าง 39.73 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง ก.พ. 2562 - ก.ค. 2562 สามารถรองรับสัตว์ได้จำนวน 300-400 ตัว มีสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานด้วย


ตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด

 

รายการสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย อาคารสถานพยาบาลสัตว์ คอกโชว์สัตว์ คอกพักสัตว์ บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงเก็บพัสดุและอาหาร ป้อมรักษาความปลอดภัย เสาธง ป้ายโครงการฯ ถนนภายในลานจอดรถ รั้วรอบโครงการฯ และระบบบำบัดซากและสิ่งปฏิกูล สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ได้ช่วยเหลือสุนัขทั้งสิ้น 242 ตัว ให้บริการช่วยเหลือทั้งสิ้น 699 ครั้ง จำนวนสัตว์ที่ให้บริการ 340 ตัว (อายุรกรรม 272 ตัว และศัลยกรรม 68 ตัว)    ทั้งนี้เพื่อสนองงานในการช่วยเหลือสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง และสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ต่อไป

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend