15 มิถุนายน 2021

ธนาคารออมสินสินเชื่อพลังฐานราก เปิดรายละเอียดใครบ้างหมดสิทธิกู้ 5 หมื่นบาท

10 Nov 2020 15:00 น.
อ่าน 32,059 ครั้ง

ธนาคารออมสินสินเชื่อพลังฐานราก เปิดรายละเอียดใครบ้างหมดสิทธิกู้ 5 หมื่นบาท

ธนาคารออมสินสินเชื่อพลังฐานราก รอบ2 เปิดรายละเอียดใครบ้างหมดสิทธิกู้วงเงินสูงสุด 5 หมื่นบาท


วันนี้ 10 พ.ย. ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั้งผู้มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระสามารถยื่นขอกู้เงิน ธนาคารออมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

 

ข่่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก “MyMo” แอปฯกู้เงินสินเชื่อพลังฐานรากธนาคารออมสิน

เช็กเงื่อนไขล่าสุด เงินกู้สินเชื่อพลังฐานรากธนาคารออมสิน กู้สูงสุด 50,000 บาท

วิธีสมัครแอปฯ“MyMo”กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน สูงสุุด 5 หมื่นบาท

เช็กที่นี่วิธีขอกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ผ่านแอปฯMyMo

 

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท ตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7
 • โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 •  ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

 คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

 

ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา จำนวนเงินให้กู้ ทุกอาชีพให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

หลักประกันการกู้เงิน

ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

ทั้งนี้ หากการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังไม่เต็มจำนวน และมีความประสงค์จะขอกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

การแจ้งผลการพิจารณา

ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน


การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

2.สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)

3.สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

5.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

6.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

7.สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

หมายเหตุ :

กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเป็นผู้กู้ตามข้อ 1 - 7 แล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งนี้ได้

กรณีเคยลงทะเบียนสินเชื่อ ตามข้อ 5, 6 และ 7 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ แต่การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend