25 อาจารย์รัฐศาสตร์ มธ. เรียกร้องรัฐหาทางออกจากวิกฤติ

17 ต.ค. 2563 เวลา 10:47 น.911

25 อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มธ. แถลงการณ์เรียกร้องจนท.รัฐปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมโดยสันติวิธี ไม่สร้างเงื่อนไขนำสู่ความรุนแรง แนะรัฐบาลเปิดเจรจาสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่สาธารณะหาทางออกจากวิกฤติ


25 อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อภาครัฐสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ระบุว่า


สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังลุกลามบานปลายไปสู่ความรุนแรง โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และดำเนินการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันเมื่อคืนที่ผ่านมา


ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังมีรายนามแนบท้าย ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้ชุมนุมโดยสันติวิธีตามกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สร้างเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง 


ขณะที่ทางรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งพิจารณาทบทวนท่าทีและแนวทางสื่อสารกับสังคมในปัจจุบัน ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิดการเจรจาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่สาธารณะที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างสันติและปลอดภัย เพื่อหาทางออกจากวิกฤติโดยไม่มีความรุนแรงและความสูญเสียเกิดขึ้น

สำหรับคณาจารย์ ที่ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์ครั้งนี้ มีจำนวน 25 คน ประกอบด้วย

 

1.ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
2.รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
3.ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
4.อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ
5.ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ
6.อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
7.รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
8.อ.ชาลินี สนพลาย
9.อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล
10.ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
11.ผศ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล
12.อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
13.ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
14.อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล
15.ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
16.ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
17.อ.วศิน ปั้นทอง
18.ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
19.อ.วิโรจน์ อาลี
20.ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
21.ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์
22.รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
23.รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
24.รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
25.อ.ดร.Charlie Thame

แท็กที่เกี่ยวข้อง