11 เมษายน 2021

ประกาศ 50 จว.สํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน 

15 Oct 2020 21:07 น.
อ่าน 62,518 ครั้ง

ประกาศ 50 จว.สํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 รวมจำนวน 50 จังหวัดวันนี้(15 ต.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้


1.จังหวัดกระบี่ 
๒. จังหวัดกาญจนบุรี 
๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๔. จังหวัดกําแพงเพชร 
๕. จังหวัดขอนแก่น 
6. จังหวัดจันทบุรี 
๗. จังหวัดชลบุรี 
8.จังหวัดชัยภูมิ 
9.จังหวัดเชียงราย 
10.จังหวัดเชียงใหม่ 


11.จังหวัดตรัง ๑๒. จังหวัดตาก 
13.จังหวัดตราด 
14.จังหวัดนครพนม 
15.จังหวัดนครราชสีมา 
16.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
17.จังหวัดนราธิวาส 
18.จังหวัดน่าน 
19.จังหวัดบึงกาฬ 
20.จังหวัดบุรีรัมย์ 


๒๑.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๒. จังหวัดปัตตานี 
๒๓. จังหวัดพะเยา
 ๒๔. จังหวัดพังงา
๒๕. จังหวัดพัทลุง 
๒๖. จังหวัดพิษณุโลก 
๒๗. จังหวัดเพชรบุรี 
๒๘. จังหวัดแพร่ 
๒๙. จังหวัดมหาสารคาม
30.จังหวัดมุกดาหาร 
 31.จังหวัดยะลา
32.จังหวัดยโสธร 
๓๓. จังหวัดระยอง 
๓๔. จังหวัดราชบุรี 
๓๕. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๖. จังหวัดลําปาง 
๓๗. จังหวัดลําพูน 
๓๘. จังหวัดศรีสะเกษ 
39. จังหวัดสกลนคร 
๔๐. จังหวัดสตูล


41.จังหวัดสระบุรี 
42. จังหวัดสงขลา 
๔๓. จังหวัดสุโขทัย 
๔๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔๕. จังหวัดสุรินทร์
46.จังหวัดหนองคาย 
๔๗. จังหวัดอุดรธานี 
48. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
49. จังหวัดอุบลราชธานี 
๕๐. จังหวัดอํานาจเจริญ 


ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จําแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


นิพนธ์ บุญญามณี


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


       ประกาศ 50 จว.สํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend