12 มิถุนายน 2021

นายกฯ นำจุดเทียนน้อมรำลึกฯ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

13 Oct 2020 21:03 น.
อ่าน 931 ครั้ง

นายกฯ นำจุดเทียนน้อมรำลึกฯ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ในหลวงรัชกาลที่ 9"


วันนี้ (13 ต.ค.63) เวลา 20.15 น. มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ในหลวงรัชกาลที่ 9" พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธาน

นายกฯ นำจุดเทียนน้อมรำลึกฯ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและคู่สมรส ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ/ภริยา ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงท้องสนามหลวง และเข้าประจำจุดยืน นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวงรัชกาลที่ 9” นายกฯ นำตักบาตรถวายพระราชกุศล

ศิริราช จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 4 "ในหลวงในความทรงจำ" 

“พอเพียง” คำสอน "ในหลวง ร.9" ที่สถิตในใจคนไทยตราบนิจนิรันดร์

พระราชดำริ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ค้ำจุนสังคม

นายกฯ นำจุดเทียนน้อมรำลึกฯ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย


“เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

นายกฯ นำจุดเทียนน้อมรำลึกฯ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา  ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

นายกฯ นำจุดเทียนน้อมรำลึกฯ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ขอให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้และสถานที่ต่าง ๆ พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์"

นายกฯ นำจุดเทียนน้อมรำลึกฯ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ร่วมพิธีถือเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น นายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีชมวีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ต่อด้วยชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 700 ลำ โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แล้วนายกรัฐมนตรีและภริยา เดินทางกลับ 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend