"หมอยง" แจงทำไมต้องประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

13 ต.ค. 2563 เวลา 10:28 น.498

"หมอยง"เผย "พรก.ฉุกเฉิน" ประเทศประชาธิปไตยที่ไหนก็ประกาศทั้งนั้น ทั้งนี้เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan" โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย "โควิด 19  กับ พรก ฉุกเฉิน (the state of emergency decree)"


ในภาวะการเกิดโรคระบาดร้ายแรงเช่นโควิด19 ลำพัง พรบ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เพราะ พรบ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ผู้มีอำนาจใช้อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข 


สำหรับ covid-19 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประกาศใช้ พรก ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย ในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม พรบโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเพิ่มขึ้น
 

เราจะเห็นได้จากหลายสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้พรบโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดเมืองในอดีต ปิดห้างร้าน หรือแม้กระทั่งที่เรามี state quarantine ปิดสนามบิน


และขณะนี้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงนี้ มีปัญหามากในเขตแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ลำพังกฎหมายโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 


ในการดูแลควบคุมการระบาดของโรค covid-19 ให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เกือบทุกประเทศในโลก ก็มีการประกาศ the state of emergency decree during the covid-19 pandemic


ประเทศประชาธิปไตยที่ไหน ก็ประกาศทั้งนั้น บางประเทศเน้นห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 6 คนเพื่อลดการระบาดของโรค