เปิดประวัติ ผอ.องค์กรสวนสัตว์ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้

03 ต.ค. 2563 เวลา 11:11 น.15.5k

เปิดประวัติ “สุริยา แสงพงค์" ผอ.องค์การสวนสัตว์ หลังถูกยิงเสียชีวิต

จากกรณีที่ นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาใช้อาวุธปืน ยิงเสียชีวิต ขณะลงไปตรวจสอบ กรณี ลูกเก้งเผือก จำนวน 1 ตัว ที่ สวนสัตว์สงขลา ประสบความสำเร็จเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ จากเก้งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้หายไปจากสวนสัตว์อย่างไร้ร่องรอยในช่วงเดือนก.พ.2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภรรยา “ผอ.องค์การสวนสัตว์” โพสต์เศร้าหลังสามีถูกยิงเสียชีวิต

ด่วน ผอ.องค์การสวนสัตว์ ถูกยิงเสียชีวิต ระหว่างสอบสวนคดี 'ลูกเก้งเผือก'

เปิดเบื้องหลัง“สัตวแพทย์”ยิง“ผอ.สวนสัตว์”ดับ

"วราวุธ"รมว.ทส. สั่งเร่งสอบปมยิง ผอ.องค์การสวนสัตว์

 

เมื่อพลิกดูประวัติใน www.mju.ac.th  ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ระบุประวัติของ นายสุริยา แสงพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ไว้อย่างน่าสนใจว่า ผอ.องค์การสวนสัตว์ เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2547  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2527 (แม่โจ้รุ่น 49) ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งนักบริหาร 4 ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายสุริยา แสงพงค์ นับเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม โดยพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการเกษตร อาทิ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ไทยในพื้นที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทํางานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรียนสัตว์ป่าสงวนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดเลี้ยงบํารุงพันธุ์” และงานวิจัยร่วมกับโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการจัดตั้งสถานีเพื่อดําเนินงานวิจัยฯ และ ทรงงานในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 

นายสุริยา แสงพงค์ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากการเป็นวิทยากรให้ แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในการบรรยายเรื่อง “การจัดทําสวนสัตว์สมัยใหม่และการจัดการสัตว์ป่า” รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ ดําเนินโครงการก่อสร้างสวนนกส่วนพระองค์ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยที่ นายสุริยา แสงพงค์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและรับราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนเกิดคุณประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคมส่วนรวมดํารงและเชิดชูเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและคนทั่วไปจึงนับได้ว่า เป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติ และคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ การสดุดีเกียรติคุณ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง