เต๋อต้าว สุดยอดสถาบันการศึกษา ที่คิดนอกกรอบของจีน (จบ) 

02 ต.ค. 2563 เวลา 6:55 น.508

เต๋อต้าว สุดยอดสถาบันการศึกษา ที่คิดนอกกรอบของจีน (จบ) : ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน

เต๋อต้าว สุดยอดสถาบันการศึกษา ที่คิดนอกกรอบของจีน (จบ) 

สยายปีกไร้พรมแดน ต่อมา เต๋อเต้ายังได้เดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในจีนและต่างประเทศ และจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา อาทิ หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรมพิเศษด้านการออกแบบ การสอน และการพัฒนาอาชีพ โดยเมื่อต้นปี 2016 เต๋อต้าวได้รับการยอมรับในคุณภาพการเรียนการสอนจากคณะกรรมการรับรองการศึกษาระดับสูงของสหรัฐฯ ว่าเป็น “Quality Platform Supplier”

 

ประการสำคัญ เต๋อต้าวได้สร้างเครือข่ายด้านนวัตกรรมระดับโลกที่เรียกว่า “DeTao Global Innovation Network” ในรูปแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชน (ผสมผสานระหว่างองค์กรเชิงสังคมกับเชิงพาณิชย์เข้าด้วยกัน) ขึ้น โดยรวบรวมเอาภูมิปัญญาระดับโลกผ่านทรัพยากรที่มากความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้านจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก อาทิ สมาคมการค้าระหว่างประเทศ กิจการข้ามชาติ สถาบันการศึกษา สื่อ และสถาบันวิจัยชั้นนำระหว่างประเทศ ก่อนนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ 

 

นอกจากนี้ สถาบันยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เปี่ยมความสามารถดังกล่าวด้วยการสร้างเวทีให้กูรูที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ได้ทำงานที่ชอบและเชี่ยวชาญ อาทิ 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร หมุนเวียนเข้ามาบรรยายแก่นักศึกษาในแต่ละเทอม 

 

ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถาบันและรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระยะ

 

วิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนาและหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษแก่ชุมชนนักออกแบบในจีน

 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย ในโครงการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้แก่ภาคธุรกิจ และโครงการต่อยอดต้นแบบสินค้าเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกมากมาย อาทิ DeTao Knowledge Heritage, DeTao Knowledge Capital, DeTao Research for R&D และ Institute of Green in Investment ซึ่งจนถึงปัจจุบัน สถาบันได้ออกไปเชื่อมต่อและรับงานในโครงการภาครัฐและเอกชนในจีนและอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก 

 

ป้องกันและคุ้มครองการลอกเลียนแบบ เต๋อเต้ายังตระหนักถึงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่มากในจีน จึงให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองงานออกแบบของนักศึกษาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้นักศึกษาไม่ต้องกังวลใจกับการถูกละเมิดและสามารถลงลึกในรายละเอียดของชิ้นงานออกแบบได้อย่างเต็มที่ อาทิ การตั้งชื่อสินค้า การเลือกใช้วัสดุและโทนสี การสร้างตราสินค้า และอื่น ๆ 

 

งานออกแบบของนักศึกษานอกจากจะได้การปกป้องคุ้มครองจากคณาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเต๋อเต้าแล้ว สถาบันยังสร้างความมั่นใจว่า นักออกแบบและหุ้นส่วนธุรกิจที่มีศักยภาพจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย โดยสนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการนำเอาชิ้นงานออกแบบไปจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

 

พัฒนานักศึกษาคุณภาพสู่บุคลากรพรสววรค์ ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพิเศษดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันจะต้องมีเด็กพรสวรรค์ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาที่มากพอ สถาบันจึงสร้างกลไกการคัดเลือกที่เข้มข้นในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเท่ากับว่า สถาบันสามารถประสบความสำเร็จในเบื้องต้นด้วยการดึงเอา “หัวกะทิ” ที่มีความพร้อม ซึ่งเปรียบเสมือนวัตถุดิบชั้นดีเข้ามาเป็น Input ของหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้ว 

 

เต๋อต้าว สุดยอดสถาบันการศึกษา ที่คิดนอกกรอบของจีน (จบ) 

 

ยกตัวอย่างเช่น ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกจากผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกระดับชาติแล้ว ยังต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เฉพาะทางของสถาบันอีกด้วย 

 

ขณะที่ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรม (หากจบการศึกษาจากต่างประเทศก็จะได้รับคะแนนพิเศษ) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการออกแบบก่อสร้างของจีน รวมทั้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี ยิ่งถ้าใช้ซอฟท์แวร์สำคัญด้านการออกแบบ อาทิ SketchUp, AutoCAD, PhotoShop, Revit, Rhino, Illustrator, InDesign และ 3D Studio ได้ก็จะดียิ่ง 

 

ในด้านภาษา ผู้สมัครในหลักสูตรนี้ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน นอกจากนี้ ผู้สมัครยังต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมุมมองที่ดีในด้านงานออกแบบ ทัศนคติในการทำงานที่สะท้อนความจริงใจ ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม โดยผู้สมัครแต่ละคนจะถูกสัมภาษณ์ถึงโครงการในฝันที่อยากจะทำ คล้ายกับการมีหัวข้อวิทยานิพนธ์สำหรับการสมัครเรียนปริญญาเอกก็ไม่ปาน

 

เต๋อต้าวอยู่หนใด สถาบันตั้งอยู่ในย่านเมืองมหาวิทยาลัยซงเจียง (Songjiang University Town) ด้านซีกตะวันตกเฉียงใต้ของนครเซี่ยงไฮ้ เมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาระดับสูงที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของจีน ย่านนั้นเป็นที่ตั้งของหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของเซี่ยงไฮ้ อาทิ Shanghai International Studies University (SISU) ซึ่งโด่งดังเรื่องโปรแกรมระดับปริญญาตรีภาคภาษาไทย Donghua University, East China University of Political Science and Law, Shanghai University of International Business and Economics และ Shanghai University of Engineering Sciences รวมทั้ง Shanghai Institute of Visual Art (SIVA) ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสถาบันเต๋อต้าว

 

ในการเดินทาง สถาบันเต๋อต้าวอยู่ห่างจากใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ราวหนึ่งชั่วโมงขับรถ หรือสามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินสาย 9 และเดินต่ออีกอึดใจก็ได้ โดยสถาบันอยู่ภายในรั้วของ SIVA เป็นอาคารทรงแปลกตาสีขาวที่มีชื่อว่า “Shanghai DeTao CCIC” (Cultural and Creative Industrial Clustering)

 

เต๋อต้าวเป็นสถาบันการศึกษาของจีนที่เปิดสอนด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย การออกแบบตกแต่งสถานที่อย่างสร้างสรรค์ พร้อมสรรพด้วยกูรูที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับโลก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมทั้งบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม ผู้ที่จบการศึกษาจึงถือว่าเป็นอนาคตของนักออกแบบระดับโลก

 

หากผู้อ่านท่านใดมีลูกหลานสนใจศึกษาต่อในด้านนี้ ผมมั่นใจว่าสถาบันเต๋อต้าวจะเป็นคำตอบของ “ความสำเร็จ” อย่างแน่นอน ...

 

เกี่ยวกับผู้เขียน :  ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดจีน มุ่งหวังนำข้อมูลและมุมมอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาดและอื่น ๆ  ที่อยู่ในกระแสของจีนมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่าน เพื่อเราจะไม่ตกขบวน “รถไฟความเร็วสูง” ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน

 

หน้า 4 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3614 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2563

 

อ่านประกอบ

+เต๋อต้าว สุดยอดสถาบันการศึกษา ที่คิดนอกกรอบของจีน (2) 

เต๋อต้าว สุดยอดสถาบันการศึกษา ที่คิดนอกกรอบของจีน (1) 

แท็กที่เกี่ยวข้อง