14 เมษายน 2021

เปิดแนวคิด“สี จิ้นผิง”เกี่ยวกับการขจัดความยากจน

27 Sep 2020 15:35 น.
อ่าน 927 ครั้ง

เปิดแนวคิด“สี จิ้นผิง”เกี่ยวกับการขจัดความยากจน

เปิดแนวคิด“สี จิ้นผิง”เกี่ยวกับการขจัดความยากจนของประชาชนในประเทศ ยกระดับรายได้ แก้ปัญหาความต้องการการอยู่รอดขั้นพื้นฐาน


 

วันนี้( 27 ก.ย.63) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขจัดความยากจนอย่างแท้จริงตามแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในหนังสือเรื่อง "สี จิ้นผิง เกี่ยวกับการปกครองของรัฐ" เล่มที่ ๓ ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้       

 

๑. การขจัดความยากจนอย่างสมบูรณ์เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่สุดสำหรับการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะอย่างรอบด้าน

 

นับตั้งแต่การประชุมแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการกลางพรรคฯ ซึ่งมีเลขาธิการสี จิ้นผิง เป็นแกนกลาง ได้จัดทำชุดปฏิบัติการที่สำคัญเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนและเสนอให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้คนจนในชนบททั้งหมดพ้นจากความยากจน ภายใต้มาตรฐานปัจจุบันภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

 

โดยเน้นการยึดมั่นในยุทธศาสตร์พื้นฐานในการบรรเทาความยากจนอย่างแม่นยำและการบรรเทาความยากจนอย่างแม่นยำ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจกับการสนับสนุนสองด้านของ "ปณิธาน" และ "สติปัญญา" รวมทั้งสร้างรูปแบบการบรรเทาความยากจนขนาดใหญ่

 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่การประชุมแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ การต่อสู้กับความยากจนได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งชัยชนะอย่างเด็ดขาด โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้พลังของทั้งพรรคฯ และทั้งสังคมเพื่อต่อสู้กับความยากจน

 

ทั้งนี้ ในปีนี้จะยกระดับคนจนในชนบททั้งหมด หลุดพ้นออกจากความยากจนภายใต้มาตรฐานปัจจุบัน ทำให้การต่อสู้กับความยากจนจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด

 

                                                เปิดแนวคิด“สี จิ้นผิง”เกี่ยวกับการขจัดความยากจน 

๒. เลขาธิการสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่า “หากไม่มีสังคมที่เจริญรุ่งเรืองปานกลางในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน จะไม่มีการสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างทั่วถึง”

 

เราไม่สามารถประกาศได้ว่าสังคมที่อยู่ดีกินดีถูกสร้างขึ้นอย่างรอบด้านและในอีกด้านหนึ่งยังมีผู้คนอีกหลายสิบล้านคนอาศัยอยู่ ระดับดังกล่าวต่ำกว่าเส้นมาตรฐานการบรรเทาความยากจน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะในทุกด้าน แต่ยังส่งผลต่อการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านด้วย" เพื่อให้บรรลุภารกิจสำคัญนี้ กล่าวคือ 

 

 ๒.๑ การขจัดความยากจนและการตระหนักถึงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของสังคมนิยม การขจัดความยากจนอย่างแท้จริงเป็นไปได้อย่างแท้จริงภายใต้การนำที่เข้มแข็งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

 

ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งประเทศจีนใหม่ พรรคฯ ได้รวมตัวกันและนำพาประชาชนทั่วประเทศไปสู่การต่อต้านความยากจน โดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาความยากจนในรูปแบบการบรรเทาทุกข์และทำงานอย่างหนัก เพื่อแก้ปัญหาความต้องการการอยู่รอดขั้นพื้นฐานของกลุ่มที่ยากที่สุด

 

นับตั้งแต่มีการปฏิรูปและเริ่มดำเนินการการลดความยากจนในชนบทภายใต้การนำของพรรคฯ ได้รับการส่งเสริมอย่างลึกซึ้งจากการพัฒนาการเกษตรและพื้นที่ชนบทอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ได้มีการใช้มาตรการปฏิรูปและนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท และมีการนำเสนอนโยบายพิเศษสำหรับคนยากจนหลายชุด

 

สถานการณ์ความยากจนในชนบทได้เปลี่ยนไปอย่างมากคนจนในชนบทหลายร้อยล้านคนได้รับการปลดออกจากความยากจนได้สำเร็จโดยวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ครอบคลุม

 

๒.๒ นับตั้งแต่การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ จีนประสบความสำเร็จในการลดความยากจนที่รวดเร็วและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งจำนวนคนยากจนในจีนลดลงจาก ๗๗๐ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๒) เหลือเพียง ๕.๕๑ ล้านคน โดยความยากจนลดลงจาก ๙๗.๕% เหลือ ๐.๖% ในปีนี้ และจะยกระดับคนจนในชนบททั้งหมดออกจากความยากจนภายใต้มาตรฐานปัจจุบัน อันทำให้การต่อสู้กับความยากจนจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ซึ่งช่วยบรรเทาความเปราะบางของคนจนได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ระดับรายได้ของคนยากจนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) รายได้ต่อหัวของชาวชนบทในพื้นที่ยากจนอยู่ที่ ๑๑,๕๖๗ หยวน และอัตราการเติบโตที่แท้จริงนั้นเร็วกว่าพื้นที่ชนบททั่วประเทศถึง ๑.๘% รายได้สุทธิต่อหัวของครัวเรือนยากจนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก ๓,๔๑๖ หยวนในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เป็น ๙,๘๐๘ หยวนในปี ๒๐๑๙(พ.ศ.๒๕๖๒) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๓๐.๒%

ความสามารถในการพัฒนาตนเองของคนยากจนได้รับการปรับปรุง รวมทั้งการผลิตและสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ยากจนได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานเช่น การจราจรบนท้องถนนและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ยากจนได้รับการเสริมและงานต่างๆ เช่น การศึกษาการแพทย์และการดูแลสุขภาพได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละหมู่บ้านมีคลินิกและแพทย์ประจำหมู่บ้าน ฯลฯ

 

การปรับปรุงเครือข่ายประกันสังคมในชนบทอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบบรรเทาความยากจนในชนบท  

                                                       เปิดแนวคิด“สี จิ้นผิง”เกี่ยวกับการขจัดความยากจน

 

๓. ความเป็นผู้นำของพรรคฯ เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จขั้นเด็ดขาดของจีนในการบรรเทาความยากจน และเป็นข้อได้เปรียบทางการเมืองของจีน ในการลดความยากจน โดยเป้าหมายของการบรรเทาความยากจนมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม

 

ขั้นตอนของการบรรเทาความยากจนตามเป้าหมายหมู่บ้านที่ยากจนทั้งหมดจะมีเลขานุการคนแรกที่ประจำการในหมู่บ้านจำนวน ๒๕๕,๐๐๐ คนถูกส่งไปทั่วประเทศ รวมทั้งมีพรรคและหน่วยงานของรัฐมากกว่า ๒.๙ ล้านคน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและสถาบันในระดับเขตหรือสูงกว่า ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างกลไกระยะยาวสำหรับการแก้ปัญหาความยากจนแบบสัมพัทธ์

 

บทสรุป การลดความยากจนของจีนไม่เพียง แต่เปลี่ยนจีน แต่ยังเปลี่ยนไปทั่วโลกด้วย การลดความยากจนของจีนได้ส่งเสริมกระบวนการลดความยากจนของโลกอย่างมาก จากมุมมองทางทฤษฎีการลดความยากจนของจีนมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาทฤษฎีการลดความยากจนระหว่างประเทศ

 

โดยที่ “การลดความยากจนอย่างเป็นระบบ” และ “ ารบรรเทาความยากจนอย่างแม่นยำ” ได้กลายเป็นบทที่สวยงามในประวัติศาสตร์การลดความยากจนของมนุษย์

 

กล่าวคือ การลดความยากจนของจีนได้เร่งกระบวนการลดความยากจนของโลก ซึ่งอัตราการลดความยากจนของจีนเร็วกว่าของโลกอย่างมีนัยสำคัญและมีส่วนช่วยในการลดความยากจนทั่วโลกมากกว่า ๗๐%

 

และแนวทางแก้ไขของจีนในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ โดยปราศจากความยากจนและการพัฒนาร่วมกันนั้น แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนในการบรรเทาความยากจนโดยมุ่งเน้นที่มนุษยชาติ  

 

 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.wxrb.com/doc/2020/09/21/37028.shtml )

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend